SCB Group เปิดตัวบริษัทแม่ SCBX (เอสซีบี เอกซ์) ปลดล็อกการทำธุรกิจ ไม่ติดกฎระเบียบธนาคาร

5-6 ปี ที่ผ่านมา SCB เน้นเรื่อง Transformation มีการทำ Upside Down เพื่อให้ SCB ยังเติบโตและแข่งขันได้ แต่เห็นแล้วว่า การจะทำให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้โครงสร้างของธนาคาร มีข้อจำกัดและทำสิ่งใหม่ๆ ได้ยาก ดังนั้น นี่คือการจัดตั้ง “ยานแม่” หรือจะเรียกว่าบริษัทแม่ขึ้นมาแทน SCB โดยใช้ชื่อว่า SCBX (เอสซีบี เอกซ์) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาค ภายใต้ SCBX จะเน้นการเติบโตอย่างเต็มที่ ไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของการเป็นธนาคาร จะทำให้ธนาคารมีความมั่นคง มีโครงสร้างการทำงาน ต้นทุน ที่แข็งแกร่ง

scbx

เตรียมเสนอผู้ถือหุ้น-ธปท. ตั้งบริษัทแม่ SCBx อย่างเป็นทางการ

อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า บอร์ดได้อนุมัติในหลักการ เพื่อเสนอจัดตั้งบริษัทแม่ SCBX เป็นบริษัทใหม่ ที่ไม่ใช่ธนาคาร และจะถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นในการประชุมบอร์ดต้องเสนอขออนุมัติอย่างเป็นทางการจากผู้ถือหุ้นและธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้ง

สำหรับรายละเอียดนอกจากตั้งบริษัทแม่ จะมีการขอทำ Share Swap เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร กลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ หากอนุมัติจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารกลายเป็นผู้ถือหุ้นของ SCBX และจะนำ SCBX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับนำ SCB ออกจากตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงโอนหุ้นในหลายๆ บริษัท เช่น SCB 10X, SCB Securities

นอกจากนี้ ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นกรณีพิเศษ มูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาท โดยกว่า 70% จะใช้ในการตั้งบริษัทใหม่ โอนธุรกิจและลงทุนต่อเนื่อง และจะมีการขออนุมัติให้โอนธุรกิจที่เป็นบัตรเครดิต และ Personal Loan ไปบริษัท Card X ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ที่จะตั้งขึ้นเพื่อดูแลธุรกิจด้านนี้

scbx

ยกระดับสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาคภายในปี 2025

เห็นชัดเจนว่ารูปแบบการทำธุรกิจ (business model) ในแบบ intermediaries  หรือการเป็นตัวกลางเก็บค่าธรรมเนียมของธนาคารแบบดั้งเดิมจะลดบทบาทลง เพราะจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังใหม่ของผู้บริโภคได้ ความสำคัญของธนาคารต่อผู้บริโภคจะลดลงและจะส่งผลลบต่อการให้มูลค่าอนาคตของนักลงทุนต่อธุรกิจธนาคารแบบดั้งเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้น SCB ต้องไม่จำกัดตัวเองอยู่ที่ธุรกิจธนาคาร แต่ต้องขยายเข้าสู่ธุรกิจการเงินประเภทอื่นๆ ที่ตลาดต้องการ สร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยี (technology platform) ขนาดใหญ่ให้ทัดเทียมกับคู่แข่งระดับโลก เข้าสู่สนามการแข่งขันแบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อที่จะอยู่รอดปลอดภัยในอีก 3-5 ปีข้างหน้านี้

SCB จะไม่ใช่ธนาคารแบบเดิม แต่จะเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินที่มีธุรกิจธนาคารที่แข็งแรงขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และจะขยายเข้าสู่ธุรกิจการเงินส่วนบุคคลที่มีการเติบโตสูงที่ธนาคารไม่สามารถตอบสนองได้ โดยแต่ละธุรกิจ SCB จะร่วมมือกับพันธมิตรระดับประเทศ และระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่ง ที่จะเริ่มเปิดตัวในอนาคตอันใกล้นี้

รวมถึงการเป็นผู้สร้างและบริหารจัดการแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีขนาดใหญ่ นำร่องด้วย Robinhood Food Delivery เป็นโครงการแรก เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันกับแพลตฟอร์มระดับโลก และได้สร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยี เริ่มจากการก่อตั้งบริษัท SCB Tech X และบริษัท Data X ร่วมกับพันธมิตรระดับโลก เพื่อสร้างขีดความสามารถพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภายในที่จะสามารถสร้างและ scale platform ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

อีกทั้ง จะขยายเข้าสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset business) ในระดับโลกเพื่อเข้าสู่โลกการเงินแห่งอนาคตผ่าน SCB 10X และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) โดยการร่วมลงทุนและเป็นพันธมิตรกองทุนระดับโลก และการพัฒนาธุรกิจ digital asset ด้านต่างๆ ใน business model ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มในระยะยาว

scbx

ดังนั้น SCBX ในฐานะบริษัทแม่ จะมีธุรกิจ Cash Cow คือ ธนาคาร SCB และมีธุรกิจอื่นๆ เป็น New Growth เป้าหมายคือ การเพิ่มสัดส่วนลูกค้าจาก 16 ล้านรายในประเทศไทย เป็นกว่า 200 ล้านรายทั่วภูมิภาค โดยมีเป้าหมายหลักเบื้องต้น คือ อินโดนีเซีย, เวียดนาม และฟิลิปปินส์ มุ่งเน้นการสร้างธุรกิจใหม่, จัดการ Capital Management, ทำ Data Integration จากบริษัทในกลุ่มทั้งหมด และบริหารการทำงานของกลุ่มร่วมกัน

คำว่า SCBX จึงมี X ที่มาจาก Exponential ที่เป็นการยกกำลังเพื่อสร้างการเติบโต ด้วยกลุ่มบริษัทธุรกิจในเครือทั้งหมด เช่น AISCB ที่ทำธุรกิจด้าน Digital Lending และ Financial Product อื่นๆ, Alpha X จากการร่วมกับกลุ่ม Millennium Group Corporation หรือ Auto X ที่เน้นด้าน Loan Business เป็นต้น และทั้งหมดไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของธนาคารอีกต่อไป

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา