รับเปิดประเทศ! ศบค. เปิด 4 จังหวัดท่องเที่ยว ดื่มสุราได้ ลดโซนแดงเข้มเหลือ 7 จังหวัด

จากการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ครั้งที่ 17/2564 มีมติปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื่นที่ทั่วราชอาณาจักรให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดปัจจุบันและมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยงจากประเทศความเสี่ยงต่ำแบบไม่ต้องกักตัวภายในวันที่ 1 พฤศจิกายนที่จะถึง

สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือ

 1. ปรับพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า) เป็น 4 จังหวัด จากเดิม 0 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ กระบี่ พังงา ภูเก็ต
 2. ปรับพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุด (สีแดงเข้ม) เป็น 7 จังหวัด จากเดิม 23 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า) ทั้ง กรุงเทพฯ กระบี่ พังงา และภูเก็ต จะใช้มาตรการควบคุมเเทียบเท่ากับพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) ซึ่งเป็นระดับการควบคุมต่ำที่สุด โดยมีมาตรการควบคุม ดังนี้ 

 • ไม่มีเคอร์ฟิว
 • ร้านอาหาร ศูนย์การค้า โรงภาพยนต์ ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด ร้านเสริมสวย ร้านนวด เปิดให้บริการได้ตามปกติ
 • ไม่มีการงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านอาหาร

พื้นที่เฝ้าระวังและเข้มงวดสูงสุด (สีแดงเข้ม) มีมาตรการควบคุมดังนี้

 • เคอร์ฟิว 23.00-3.00 น.
 • หน่วยงานรัฐ Work From Home อย่างน้อย 50% เอกชนปรับเพิ่มได้ตามความเหมาะสม
 • ศูนย์การค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 4 ทุ่ม 
 • ร้านอาหาร โรงภาพยนต์ เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 4 ทุ่ม จำกัดลูกค้าร้านไม่มีเครื่องปรับอากาศ 75 % ร้านมีเครื่องปรับอากาศ 50 %
 • งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านอาหาร

นอกจากนี้ ยังมีการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื่นที่ทั่วราชอาณาจักรอื่นๆ ได้แก่

 • ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) เป็น 38 จังหวัด จากเดิม 30 จังหวัด
 • ปรับพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) เป็น 23 จังหวัด จากเดิม 24 จังหวัด
 • ปรับพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) เป็น 5 จังหวัด จากเดิม 0 จังหวัด
 • ปรับพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) มี 0 จังหวัดดังเดิม

ที่มา – ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา