ลาลามูฟออกมาตรการรับส่งของเว้นระยะห่าง 2 เมตร สร้างความมั่นใจให้ลูกค้ารับมือโควิด-19

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ชีวิตประจำวันของคนไทย บริการรับส่งสิ่งของตามความต้องการจึงมีความสำคัญมากขึ้น ซึ่งล่าสุดลาลามูฟ (LALAMOVE) ได้ปรับกลยุทธ์การทำงานเพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด-19

ภาพจากลาลามูฟ

แม้ว่าบริการรับส่งสิ่งของตามความต้องการจะช่วยอำนวยความสะดวก ในช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่จำเป็นต้องอยู่ที่บ้าน แต่การรับส่งสินค้าระหว่างลูกค้ากับพนักงานส่งของ ยังคงมีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อโรคได้ ลาลามูฟ จึงได้ออกมาตรการจัดส่งสินค้าแบบไร้สัมผัส (Contactless) เว้นระยะห่างระหว่างลูกค้าและพนักงานส่งของอย่างน้อย 2 เมตร และผลักดันการชำระเงินผ่าน LALAMOVE Wallet

การรับส่งสินค้าแบบไร้สัมผัส (Contactless) โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ภาพจากลาลามูฟ

รวีโชติ เศรษฐี กรรมการผู้จัดการ ลาลามูฟ ประเทศไทย กล่าวว่า นอกจากมาตรการจัดส่งสินค้าไร้สัมผัสแล้ว ลาลามูฟ ยังให้ความสำคัญกับสุขอนามัยของพนักงาน เพื่อให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า รวมถึงเป็นความปลอดภัยของตัวพนักงานเองอีกด้วย

ไม่ใช่แค่มาตรการเพื่อลูกค้าเท่านั้น ลาลามูฟยังรับสมัครพนักงานรับส่งสินค้าจำนวนมาก เพื่อเป็นการแบ่งเบาปัญหาการว่างงาน ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนขับได้มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน โดยสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครพนักงานได้ที่นี่

ในการนี้ลาลามูฟ ยังมีความต้องการที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยการให้การสนับสนุนขนส่งอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ที่มา – ลาลามูฟ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา