ขาดแคลนแรงงานเป็นเหตุ กระแสลงทุนในบริษัท Start-up หุ่นยนต์เพื่อการเกษตร เติบโต 40%

การนำเทคโนโลยี และเครื่องจักรชนิดต่างๆ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำการเกษตรในประเทศไทย เป็นที่พูดถึงมานาน แต่สำหรับการทำการเกษตรในต่างประเทศ การใช้เครื่องจักร และเทคโนโลยีเพื่อทุ่นแรง เป็นเรื่องปกติมานานแล้ว

แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดวิกฤตขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ยิ่งเป็นการผลักดันให้เกิดความต้องการนำหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เข้ามาทำงานแทนที่คนในภาคการเกษตรมากขึ้นเรื่อยๆ

Saga Robotics บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์สำหรับภาคการเกษตรจากประเทศนอร์เวย์ เล่าว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้รับการสั่งซื้อหุ่นยนต์ Thorvald จากเกษตรกรในประเทศอังกฤษ กว่า 40 ราย ซึ่งหุ่นยนต์ Thorvald นี้ เป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมทั้งสามารถฆ่าเชื้อโรคที่อยู่บนตัวผลผลิตด้วยแสง UV ในเวลาเดียวกัน โดยในขณะนี้ Saga Robotics จะลงทุนเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ต่อไป ด้วยเม็ดเงินมูลค่ากว่า 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 343 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สำหรับปลูกพืชในแนวตั้ง (Vertical Farm) ที่พืชสามารถเติบโตได้โดยใช้แสงไฟจากหลอด LED พร้อมทั้งมีระบบรดน้ำอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดการใช้แรงงานลงได้

ภาพจาก Saga Robotics

ความต้องการใช้หุ่นยนต์ในภาคการเกษตร เกิดขึ้นเพราะปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่การออกจากสหภาพยุโรป หรือ Brexit ทำให้แรงงานจากยุโรปตะวันออก ไม่สามารถเดินทางเข้ามาทำงานได้ ส่วนที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานเช่นกัน

นอกจากนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ปัญหาขาดแคลนแรงงานรุนแรงขึ้น เพราะแรงงานไม่สามารถเดินทางข้ามแดนมาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ทำให้ในช่วงที่ผ่านมา Dealroom บริษัทที่ให้คำปรึกษาแก่ Start-up รายงานว่า ความต้องการลงทุนหุ่นยนต์สำหรับภาคการเกษตร รวมถึงอุปกรณ์เพาะปลูกพืชในอาคาร และสวนแนวตั้ง เพิ่มขึ้นว่า 40%

Sam Watson Jones ผู้ก่อตั้ง Small Robot Company ในประเทศอังกฤษ เล่าว่า ตอนนี้ได้รับการติดต่อจากเกษตรกรทั่วโลก ที่ต้องการซื้อหุ่นยนต์สำหรับทำการเกษตร ตั้งแต่คนปลูกมะกอก บลูเบอร์รี่ รวมไปถึงคนปลูกเฮเซลนัท

ภาพจาก Saga Robotics

หุ่นยนต์ภาคการเกษตร เทคโนโลยีที่มาถูกที่ถูกเวลา

อย่างไรก็ตามนับว่าโชคดีที่ปัญหาขาดแคลนแรงงาน เพราะวิกฤตต่างๆ ทั้ง Brexit และสถานการณ์โควิด-19 เกิดขึ้นในช่วงที่เทคโนโลยีมีความพร้อม ทั้งระบบเซ็นเซอร์ การประมวลผล ระบบ Machine Learning รวมถึง Algorithm ต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของหุ่นยนต์ได้รับการพัฒนาจนมีราคาถูกลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้หลายๆ ฝ่ายคาดการณ์ว่า ความต้องการหุ่นยนต์สำหรับภาคการเกษตร จะเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของภาคการเกษตร ใน 10-20 ปีข้างหน้า การเกษตรจะทำโดยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่การเก็บเกี่ยว กำจัดวัชพืช การรดน้ำ รวมถึงกระบวนการแปรรูปผลผลิตที่ได้

ที่มา – Financial Times

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา