เควิชั่นจับมือ BSSC ผลักดันสตาร์ทอัพไทย-เวียดนามเติบโตไปพร้อมๆ กัน

ก้าวสำคัญของธนาคารกสิกรไทยในการขยายพรมแดนทางของธนาคารไปในประเทศเวียดนาม ประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง พร้อมจับมือกับ BSSC พาสตาร์ทอัพจากทั้ง 2 ประเทศเปิดโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ

บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด หรือ เควิชั่น (KVision) บริษัทด้านการลงทุนสตาร์ทอัพและแสวงหานวัตกรรมในระดับภูมิภาคของธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Business Startup Support Center หรือ BSSC ซึ่งเป็นองค์กรด้านการสนับสนุนและพัฒนาสตาร์ทอัพของรัฐบาลเวียดนาม ร่วมกันคัดเลือกสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพของไทยในการขยายธุรกิจเข้าไปตลาดเวียดนาม ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยก้าวไปดำเนินธุรกิจในระดับภูมิภาค โดยมีเควิชั่น และ BSSC ร่วมเป็นที่ปรึกษา จะทำให้สตาร์ทอัพไทยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในเวียดนามมากขึ้น

BSSC เป็นองค์กรของรัฐบาลองค์กรแรกที่สนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพในเวียดนาม ที่ช่วยสนับสนุนทั้งด้านความรู้ ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือเงินทุนในการขยายธุรกิจของธุรกิจให้เติบโต และมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในเวียดนามและในภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา BSSC มีเครือข่ายในประเทศเวียดนามทั้งหน่วยงานรัฐบาล 63 แห่ง มหาวิทยาลัยมากกว่า 100 แห่ง หน่วยงานลงทุนมากกว่า 1,000 แห่ง

ภัทรพงศ์ กันหสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด

สำหรับมุมมองของ ภัทรพงศ์ กันหสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด มีมุมมองว่า ประเทศเวียดนามเป็นเหมือน Greenfield หรือหญ้าพื้นใหม่ ซึ่งสตาร์ทอัพหน้าใหม่มีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ เนื่องจากตลาดในประเทศเวียดนามมีอัตราเติบโตในด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งยังยอมเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาปรับใช้ ยังรวมไปถึงความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีบุคคลากรด้านวิศวกรรมและ IT ค่อนข้างมาก

ภัทรพงศ์ ยังได้เสริมอีกว่า สตาร์ทอัพไทยในปัจจุบันมีคุณภาพมีจำนวนมาก หลายรายมีศักยภาพที่จะขยายและเติบโตในตลาดต่างประเทศได้ โดยเฉพาะเวียดนาม ประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ วงการสตาร์ทอัพในเวียดนามมีการตื่นตัวสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน ในปี 2561 ที่ผ่านมามีการร่วมลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพมูลค่ามากถึง 889 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตถึง 3 เท่าจากปี 2560

ฮาง เหงียน รองผู้อำนวยการของ BSSC

ฮาง เหงียน รองผู้อำนวยการของ BSSC ได้กล่าวว่า สตาร์ทอัพของไทยและเวียดนามมีประเภทของสตาร์ทอัพที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็น FinTech หรือทางด้าน E-commerce ซึ่งการจับมือระหว่าง BSSC กับ KVision จะทำให้สตาร์ทอัพทั้ง 2 ประเทศสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องของโอกาส และช่องทางการเติบโตของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งยังมีโอกาสใหม่ๆ อีกมากมาย

ฮาง ยังได้เสริมอีกว่า โอกาสใหม่ๆ ในประเทศเวียดนามยังมีมากมาย เธอได้ยกตัวอย่างถึง การเข้าถึงในภาคการเงินการธนาคารของประชาชนเวียดนามยังต่ำมาก เพียงแค่ 30% เท่านั้น ทำให้มีโอกาสของสตาร์ทอัพในสาย FinTech ของไทยสามารถเข้าไปเจาะตลาดนี้ได้ ขณะเดียวกัน เควิชั่น เตรียมส่งสตาร์ทอัพสาย FinTech ของไทยเข้าไปเจาะตลาดนี้ในเร็วๆ นี้อีกด้วย

ปัจจุบัน เควิชั่น (KVision) เป็นบริษัทด้านการลงทุนสตาร์ทอัพและแสวงหานวัตกรรมในระดับภูมิภาคของธนาคารกสิกรไทย มุ่งเน้นในการหา Tech Startups และบุคคลากรที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศทีมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี 4 ประเทศ ได้แก่ อิสราเอล อินโดนีเซีย เวียดนาม และจีน ที่สามารถสนับสนุนธนาคารกสิกรไทยในการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ AEC +3

โดยในอนาคตเราจะได้เห็นผลลัพธ์จากความร่วมมือของหน่วยงานจากทั้ง 2 ประเทศ ที่จะทำให้สตาร์ทอัพจากไทยและเวียดนามสามารถเติบโตไปได้ด้วยกัน จากจุดเด่นในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันแต่สามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันได้

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา