โรยัล คานิน ร่วมกับ ร.พ.สัตว์ ม.เกษตร พัฒนาเว็บ kuuc.net ช่วยการรักษาโรคนิ่วน้องหมาน้องแมว

บริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์นิ่วในสุนัขและแมวกับโครงการตรวจวิเคราะห์นิ่วในสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตรวจระบบทางเดินปัสสาวะรวมถึงการวินิจฉัยโรคนิ่วในแมวและสุนัข เพื่อที่จะทำให้สัตวแพทย์ในประเทศไทยเกิดความมั่นใจและสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องแม่นยำแก่เจ้าของ ซึ่งเราได้ช่วยเหลือแมวและสุนัขมาแล้วกว่า 5,500 ตัวที่ทุกข์ทรมานจากนิ่วในปัสสาวะ ให้ได้รับการตรวจสอบ วิเคราะห์ ชนิดของนิ่ว และได้รับการรักษาทางยาและอาหารที่ถูกต้อง ตามชนิดของนิ่วนั้นๆ

royal canin

จากการที่การสื่อสารและข้อมูลส่วนมากได้แปรสภาพมาอยู่ในรูปแบบดิจิทัล โรยัล คานิน จึงได้ร่วมกับศูนย์ตรวจนิ่ว โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน โดยคำแนะนำของ ผศ..สพ.ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข และ น.สพ.โอสธี เดชกัลยา พัฒนาเว็บไซต์  https://www.kuuc.net/ ขึ้น ให้กับทางโครงการฯ เพื่อช่วยให้สัตวแพทย์ทั่วประเทศไทยได้รับความสะดวก รวดเร็วและแม่นยำในการให้บริการ กระจายข้อมูล การตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย และติดตามรายงานผลการวินิจฉัยนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงในยุคดิจิทัลนี้ ได้ภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งใช้เวลาลดลงกว่าในอดีตถึง 50% จึงทำให้สัตวแพทย์สามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องแม่นยำแก่เจ้าของ ทำให้แมวและสุนัขได้รับการรักษาทางยาและอาหารที่ถูกต้อง ตรงตามชนิดของนิ่วนั้นๆ ได้ทัน

royal canin

ขณะนี้เว็บไซต์ดังกล่าวมีความสมบูรณ์แล้ว น.สพ.จดล สุวรรณฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอส่งมอบเว็บไซต์ https://www.kuuc.net/  ให้กับ โครงการตรวจวิเคราะห์นิ่วในสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนโดยมี ผศ..สพ.ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบเว็บไซต์นี้ เพื่อที่โครงการฯ จะได้นำเว็บไซต์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นการตรวจวินิจฉัยโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ หรือเพื่อให้ความรู้และพัฒนาวงการสัตวแพทย์ในประเทศไทยต่อไป และยังสามารถช่วยเหลือและตรวจวิเคราะห์ให้กับสัตวแพทย์ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา