บริษัทญี่ปุ่น เตรียมนำเข้าเครื่องมือตรวจโควิด-19 จากจีน วางขายในประเทศ รู้ผลได้ใน 15 นาที

บริษัท Kurabo ผลิตสินค้าสิ่งทอและเคมีภัณฑ์ในญี่ปุ่น ระบุว่า จะนำเข้าเครื่องมือตรวจจับโรคโควิด-19 และนำมาขายในญี่ปุ่นภายในสัปดาห์หน้า เครื่องมือนี้พัฒนาโดยบริษัทจีนที่สามารถตรวจจับโควิด-19 และรู้ผลได้ภายใน 15 นาที ใช้เวลาสั้นมากกว่าทุกกระบวนการที่ทำอยู่ในปัจจุบัน 

People wear face masks Covid-19 protect at airport
ภาพจาก Shutterstock

เครื่องมือดังกล่าวจะใช้แค่เพียงหยดเลือดตัวอย่างและสารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับหยดเลือดเพื่อจะได้รู้ผลตรวจ วิธีนี้คาดว่าจะช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนจากการทำ PCR* ได้มาก Kurabo ระบุว่า ตอนนี้การตรวจโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่ใช้วิธี PCR ซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะรู้ผล 

ซึ่งชุดตรวจโควิด-19 นี้ พัฒนาโดยบริษัทที่เป็นหุ้นส่วนในจีน จะวางขายได้ในวันจันทร์นี้ สามารถตรวจไวรัสได้ในระยะต้นๆ ไม่เหมือนแบบเทสต์ PCR ที่ใช้กันอยู่ Kurabo มีแผนการจัดจำหน่ายให้กับสถาบันวิจัยต่างๆ ก่อน ซึ่งชุดตรวจ 1 ชุดนี้จะสามารถตรวจได้ 10 ตัวอย่าง ราคาอยู่ที่ 25,000 เยน ยังไม่รวมภาษี (ประมาณ 7,629 บาท) 

ชุดตรวจโควิด-19 นำเข้าจากจีน เตรียมขายในญี่ปุ่น ภาพจากบริษัท Kurabo

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ คนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ความต้องการในการตรวจหาเชื้อก็เพิ่มขึ้น หลายบริษัทพยายามยกระดับการพัฒนากระบวนการในการตรวจหาเชื้อเพื่อวินิจฉัยโรคอยู่เสมอ 

นอกจากนี้ บริษัท Shimadzu Corp ก็ตั้งเป้าจะพัฒนาเครื่องตรวจไวรัส รู้ผลภายใน 1 ชั่วโมงและจะปล่อยออกมาให้ได้ใช้ปลายเดือนมีนาคม ขณะเดียวกัน จังหวัดคานากาวะและสถาบันวิจัย Riken ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นก็เตรียมพัฒนาเครื่องมือตรวจการติดเชื้อให้รู้ผลได้ภายใน 30 นาทีเช่นกัน 

PCR* หรือ Polymerase chain reaction หรือปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส คือปฏิกิริยาที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณของ DNA ชนิดใดชนิดหนึ่งได้ในหลอดทดลอง ที่ต้องการศึกษาอย่างจำเพาะ ดูเพิ่มใน (1), (2), (3)

ที่มา – Japan Today, Kurabo

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา