นวัตกรรมการเกษตร KUBOTA FARM FEST 2022 ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

ทุกวันนี้เครื่องมือการเกษตรมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา เพื่อช่วยให้การทำเกษตรมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่ง สยามคูโบต้า ก็มีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาพัฒนาเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นรถแทรกเตอร์ที่ใช้ระบบไฟฟ้า 100% และยังมีรถดำน้ำไร้คน รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆมากมาย ในงาน “ KUBOTA FARM FEST 2022 ฟาร์มเพาะสุข”

โดยเป็นการจัดแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรแห่งอนาคต โซลูชันลดปัจจัยเสี่ยง ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ หวังสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรสมัยใหม่ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของโลก พร้อมแชร์ประสบการณ์ Smart Farming  

ด้านนางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  เปิดเผยว่า เกษตรสมัยใหม่ นับเป็นเทรนด์ของการทำเกษตรที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้ให้ความสำคัญ  โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และต้องการความมั่นคงด้านอาหาร  ภาคการเกษตรจึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้พัฒนาวิถีการทำการเกษตร  

ภายในงาน แบ่งออกเป็น 3 โซนคือ โซนนวัตกรรมการเกษตร (Agri-Innovation Showcase) โซนจัดแสดงโชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรในบรรยากาศพื้นที่เพาะปลูกจริง อาทิ รถดำนาไร้คนขับ รถเกี่ยวนวดข้าวไร้คนขับ โดรนการเกษตร Farm Design การออกแบบฟาร์มเกษตรครบวงจร โรงเลี้ยงไก่อัจฉริยะ Greenhouse โรงเรือนปลูกพืชระบบปิด Plant Factory ควบคุมทุกสภาวะแวดล้อม และยังได้พบกับเครื่องยกร่อง และปลูกผักด้วยการหยอดเมล็ด รถปลูกผัก เครื่องวัดความหวาน เครื่องปลูกหอมหัวใหญ่ ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น โซนคูโบต้า เอ็กซ์โป (KUBOTA Expo) โซนนิทรรศการจากเหล่าพันธมิตรของสยามคูโบต้า พร้อมจุดทดลองขับเครื่องจักรกลการเกษตรหลากหลายประเภท ซึ่งไฮไลท์ในโซนนี้จะอยู่ที่ แทรกเตอร์ EV (Electric Vehicle) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ที่คูโบต้าญี่ปุ่นส่งตรงมาจัดแสดงโชว์ที่งานนี้ 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสัมมนาจากวิทยากรด้านการเกษตรทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงศิลปินดาราที่หันมาทำเกษตร และต้นแบบ Smart Farmer รุ่นใหม่ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจ ที่จะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดการจัดงานทั้ง 8 วัน อาทิ เทคโนโลยีเพาะปลูกข้าวแบบเกษตรแม่นยำของญี่ปุ่น และการปลูกข้าวอัจฉริยะของคูโบต้า โดยคุณโคจิ วาตานาเบะ ผู้เชี่ยวชาญการปลูกข้าวแบบฉบับญี่ปุ่น   

ทั้งนี้ คูโบต้าฟาร์ม เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2561 มีเป้าหมายเพื่อเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์ทำการเกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน ถือเป็นความภาคภูมิใจของสยามคูโบต้า ในการมุ่งมั่นนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้เกิดทักษะแก่เกษตรกรผ่านการลงมือทำและเห็นด้วยตาตนเอง ปัจจุบันคูโบต้าฟาร์มมีโซลูชันต่างๆ จัดแสดงและให้ความรู้แก่เกษตรกร กว่า 70 โซลูชัน 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา