กรุงไทยฯ ขายพันธบัตร 200 ล้านบาท หมดใน 99 วินาที ใช้เทคโนโลยี Blockchain เป็นเบื้องหลัง

ธนาคารกรุงไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่การซื้อขายพันธบัตรผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยสามารถขายพันธบัตรมูลค่า 200 ล้านบาท หมดใน 99 วินาที และใช้เทคโนโลยี Blockchain อยู่เบื้องหลัง

KTB วอลเล็ต สบม. แอปพลิเคชันเป๋าตัง

ธนาคารกรุงไทยได้เปิดซื้อขายพันธบัตรผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นครั้งแรกของไทย โดยเปิดขายพันธบัตรวงเงินรวม 200 ล้านบาทผ่านบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกของไทยที่นำเทคโนโลยี Blockchain ที่ออกแบบประยุกต์ใหม่ มาใช้ในการขายพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) โดยหลังจากนี้ธนาคารเตรียมใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นช่องทางในการซื้อขายพันธบัตรในอนาคต

ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ได้กล่าวว่า “ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นช่องทางที่สอดคล้องกับ New Normal และช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับประชาชน นอกจากนี้ธนาคารจะใช้ช่องทางดังกล่าว สนับสนุนการซื้อขายพันธบัตรรุ่นอื่นๆ ตลอดจนรองรับการซื้อขายพันธบัตรในตลาดรอง”

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ยังได้กล่าวเสริมว่า “การจำหน่ายพันธบัตรผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนระบบการเงินในโลกแห่งอนาคต ซึ่งเป็นการนำพลานุภาพของระบบดิจิทัล มาสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยระบบการจองก่อนได้ก่อน ลดขั้นตอนต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการออกพันธบัตร ช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกภูมิภาค สามารถจองซื้อได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ที่สำคัญทำให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรด้วยเงินเริ่มต้นเพียง 100 บาท”

สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง นั้นมีจำนวนผู้ซื้อทั้งสิ้น 1,374 คน แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 45% ต่างจังหวัด 55% ยอดซื้อน้อยที่สุด 100 บาท มากที่สุด 500,000 บาท

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา