ธนาคารกรุงไทย งบไตรมาส 1/19 กำไรโต 7% มีกำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์ 3,899 ล้านบาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ได้รายงานงบการเงินของไตรมาส 1 ปี 2019 โดยกำไรในไตรมาสนี้ได้ปัจจัยมาจากกำไรพิเศษจากการขายทอดสินทรัพย์หลักประกันมูลค่ากว่า 3,899 ล้านบาท

ภาพจาก Shutterstock

KTB รายงานกำไรไตรมาส 1 ของปี 2019 อยู่ที่ 7,301 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.01% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปีที่แล้ว รายได้รวมของธนาคารอยู่ที่ 33,593 ล้านบาท ขณะที่ NPL ของธนาคารเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว อยู่ที่ 4.5% ส่วนทางด้าน NIM ของธนาคารไตรมาสนี้อยู่ที่ 3.15%

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 24,641 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปีที่แล้ว เนื่องจากมีรายการพิเศษจากการขายทอดสินทรัพย์หลักประกันมูลค่ากว่า 3,899 ล้านบาท แต่ถ้าไม่รวมรายได้ดังกล่าว รายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะเติบโตเล็กน้อยเท่ากับไตรมาส 1 ของปีที่แล้วด้วยซ้ำ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 5,635 ล้านบาท ลดลง 8.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปีที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านช่องทางดิจิทัล

รายได้อื่นๆ ของธนาคารอยู่ที่ 3,317 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปีที่แล้ว เนื่องจากได้กำไรจากการขายสินทรัพย์รอการขายและกำไรจากเงินลงทุน รวมไปถึงกำไรที่เพิ่มขึ้นจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรติเงินตราต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของธนาคาร 16,217 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.9% สาเหตุหลักๆ มาจากธนาคารต้องตั้งบันทึกด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่ลดลง เนื่องจากไม่ต้องสำรองเงินเหมือนกับธนาคารเอกชนแห่งอื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เนื่องจากธนาคารเองอยู่ภายใต้พรบ. รัฐวิสาหกิจฯ ปี 2543

ที่มาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ