ธนาคารกรุงไทยเตรียมปรับโครงสร้างใหญ่ ยุบสาขา 70 แห่ง ลดพนักงาน 30%

Krungthai Bank
ธนาคารกรุงไทย Photo: Shutterstock

เตรียมยุบ 70 สาขา ลดพนักงาน 30% … แต่ยืนยันว่าจะไม่ปลด?

แผนใหม่ของธนาคารกรุงไทยในปี 2020 คือการยุบสาขา 50-70 แห่งภายใน 3 ปี นอกจากนั้นธนาคารกรุงไทยยังได้ตั้งเป้าหมายพื่อ “ลด” จำนวนพนักงานลงประมาณ 30% จากปัจจุบันที่มีพนักงานทั้งหมดราว 21,000 คน

คีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้คือ ธนาคารกรุงไทยจะไม่ “ปลด” พนักงาน แต่ใช้วิธีการ “ลดพนักงาน” นั่นหมายความว่าในภาพรวม ธนาคารกรุงไทยจะไม่รับพนักงานใหม่เพิ่มในช่วง 2-3 ปีนี้ ส่วนพนักงานเก่าจะเสนอให้ปรับทักษะ หรือมีข้อเสนอให้ในกรณีที่สาขาถูกยุบและสะดวกใจไปทำงานในต่างพื้นที่

อันที่จริงแล้ว แนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรของธนาคารกรุงไทยไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะหลายธนาคารในไทยต่างก็มีแนวทางเช่นนี้เหมือนกัน เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ที่ประกาศปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ลดทั้งคนและลดทั้งสาขา ส่วนธนาคารกสิกรไทยก็ประกาศยุบสาขา 80 แห่ง แต่จะไม่ปลดพนักงานแม้แต่คนเดียว

อย่างไรก็ตาม แม้หลายธนาคารที่ประกาศปรับโครงสร้าง จะห้อยท้ายประกาศมาด้วยว่า “ไม่ปลดพนักงาน” แต่ใช้วิธีการ “ยุบสาขา” และ “ลดพนักงาน” ด้วยการไม่รับพนักงานใหม่

คำถามสำคัญในตอนนี้คือ เอาเข้าจริงแล้วในทางปฏิบัติ การลดต้นทุนองค์กรโดยไม่ปลดพนักงาน จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

เรื่องนี้ต้องติดตามกันยาวๆ

อ้างอิง – Bangkokbiznews, Dailynews

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา