กรุงศรี ฟินโนเวต เปิดแผนลงทุน Startup ปี 2019 บุกต่างประเทศ-ABAC เพิ่มคนไอที

เทคโนโลยีเปลี่ยนไปทุกวัน ธนาคารพาณิชย์ย่อมต้องพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ว่าแต่ปี 2019 นี้กรุงศรี ฟินโนเวต ขยายลงทุนด้าน IT รับยุค Fintech ครองเมืองอย่างไร

แซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด

กรุงศรี ฟินโนเวต เปิดแผนลงทุนปี 2019 AI-Blockchain-Data Analytics

แซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด (บริษัทลงทุนด้านเทคโนโลยีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา) บอกว่า ปี 2019 ทางบริษัทยังเน้นลงทุนในเทคโนโลยี 3 ด้านได้แก่ AI, Blockchain และ Data Analytics โดยปีนี้คาดว่าจะลงทุนในสตาร์ทอัพใหม่ๆ 5 โครงการ เช่น Silot สตาร์ทอัพจากสิงคโปร์ โดยผู้ก่อตั้งชาวจีน และให้บริการด้านแพลตฟอร์มด้านการธนาคารแบบครบวงจร ฯลฯ

ทั้งนี้ปี 2019 ทางบริษัทตั้งเป้าหมายสร้าง 80 โปรเจค ที่เกิดจากความร่วมมือกับ 50 สตาร์ทอัพภาพนอก ที่จะร่วมมือกับ 30 Business Unit ภายในธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้เกิดนวัตกรรม การแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีเช่น AI Big Data และ Informations-based Lending (การปล่อยกู้โดยใช้ข้อมูลอื่นที่ใช้ข้อมูลด้านอื่นๆ นอกจากข้อมูลทางการเงิน)

แซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด

เร่งหาคนไอที ปีนี้บุก 12 ประเทศ-ลงพื้นที่ มหา’ลัย ABAC

ปัจจุบันหลายบริษัทจับมือกับสตาร์ทอัพในไทยเกือบหมดแล้ว ดังนั้นปี 2019 ทางกรุงศรี ฟินโนเวต มองเห็นแนวทางที่ไทยจะไปลงทุนเทคโนโลยีในต่างประเทศได้ เพราะตอนนี้สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ยังไปลงทุนในประเทศภูมิภาคเอเชียน้อย จึงเป็นโอกาสให้ไทยสามารถหาสตาร์ทอัพในต่างประเทศได้ง่ายขึ้น

โดยปี 2019 ในการจัด Corporate Fintech Accelerator บริษัทจะเดินสาย Roadshow ใน 12 ประเทศทั่วเอเชีย เช่น ปักกิ่ง ฮ่องกง ไทเป โฮจิมินท์ สิงคโปร์ โซล ฯลฯ ส่วนการพัฒนา Startup Ecosystem ในประเทศไทย ปีนี้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เปิดโครงการ Krungsri Uni Startup ABAC Hackathon ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้งานด้านไอที และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ได้มากขึ้น

“ปีที่แล้ว เริ่มมีสตาร์ทอัพจากต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ เข้าร่วมโครงการ Accelerator ของเรา ปีนี้เราเลยขยายไป Roadshow ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่วนโครงการ Krungsri Uni Startup ปีที่แล้วร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เด็กที่มาฝึกในโครงการนี้กว่า 50% เข้ามาทำงานในกรุงศรีแล้ว ปีนี้เลยขยายไปที่ ABAC

ทั้งนี้ปี 2018 ที่ผ่านมา กรุงศรี ฟินโนเวต มีสตาร์ทอัพมาร่วมพัฒนาโครงการต่างๆ กว่า 37 โครงการ มีทั้งสตาร์ทอัพในไทยและต่างประเทศ เช่น ความร่วมมือกับ Lalamove เพื่อขยายสินเชื่อให้กลุ่มคนขับที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อธนาคาร ความร่วมมือกับ SIX เพื่อให้ธนาคารเข้าถึงข้อมูลรายได้ของกลุ่ม Freelance ทำให้ปล่อยสินเชื่อแก่ลูกค้ากลุ่มนี้ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้มีโครงการที่ลงทุนแล้วได้แก่ Finomina Omise Baania และ SBI Investment

สรุป

ธนาคารต่างๆ เร่งเครื่องพัฒนาด้าน IT อย่างต่อเนื่องเพราะ นอกจากต้องสู้กับ Non-Bank ทั่วโลก ยังต้องแย่งชิงคน IT ในสายงานเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีจำกัด ดังนั้นกรุงศรี ฟินโนเวต เลยเริ่มมองไกลถึงสตาร์ทอัพจากต่างประเทศ แต่ก็ต้องฝังรากในไทยให้ลึกผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อสร้างคนเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นในไทยด้วย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา