กรุงไทยพักชำระหนี้ทั้งต้นทั้งดอก 3 เดือน ยื่นผ่านเว็บไซต์และ Call Center ทุกวัน 24 ชั่วโมง

ธนาคารกรุงไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและการระบาดของโควิด-19 เต็มที่ ล่าสุด พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้ลูกค้าสินเชื่อปกติ นาน  3 เดือน

พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้ลูกค้าสินเชื่อปกติ นาน 3 เดือน ยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ www.krungthai.com/covid19 และ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111 ได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง

ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารล่าสุดที่ปลัดกระทรวงการคลังขอความร่วมมือ ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เผย จากวิกฤตเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของธนาคาร ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ซึ่งธนาคารได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่ม โดยออกมาตรการต่างๆ เพื่อเยียวยาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

ขณะนี้ให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า 1,500 ราย วงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท มีลูกค้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกกว่า 70,000 ราย วงเงินประมาณ 250,000 ล้านบาท รวมวงเงิน 280,000 ล้านบาท

ธนาคารยังเดินหน้าให้ความช่วยเหลือเต็มที่ และออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ล่าสุดธนาคารพักชำระหนี้ให้ลูกค้ารายยอยและลูกค้าธุรกิจที่มีสถานะชำระปกติ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน ทั้งลูกค้าสินเชื่อบุคคล ได้แก่

  • สินเชื่อ Smart Money
  • สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus และ
  • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
  • สินเชื่อธุรกิจ วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท

*สามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563

นอกจากนี้ ธนาคารยังพักชำระเงินต้น12 เดือน ให้กับลูกค้ารายย่อย พักชำระเงินต้น 12 เดือน ขยายระยะเวลาชำระหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อ Trade Finance ออกไปอีก 6 เดือนสำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีรายได้ลดลง

รวมทั้งให้สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด-19 ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียม บสย. ค้ำประกัน 4 ปี ทำธุรกรรมโอน รับ จ่าย ไม่คิดค่าธรรมเนียมนาน 1 ปี กับลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ธุรกิจที่เกี่ยวกับการ่องเที่ยว โรงแรม รถเช่า ร้านขายของฝาก ของที่ระลึก

ผยง กล่าวว่า เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดไวรัสในวงกว้าง การเว้นระยะห่างทางสังคม ธนาคารจึงเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง  ผ่านทางเว็บไซต์ www.krungthai.com/covid19 และ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111  โดยธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

ที่มา – ทำเนียบรัฐบาล

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา