โควิด-19 พ่นพิษไม่หยุด คมชัดลึก เลิกจ้างพนักงานบางส่วน 1 พ.ค. 63 จ่ายชดเชย 10 เดือน

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด ทำหนังสือเลิกจ้างถึงพนักงาน รายละเอียด ดังนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันมีภาวะชะลอตัวลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประกอบกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อใด

เหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรุนแรงโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทำให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติและมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการของบริษัทในเครือทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงความจำเป็นในการเลิกจ้างพนักงานบางส่วนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทลง เพื่อให้บริษัทมีโอกาสรอดพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้

ด้วยเหตุผลและความจำเป็น อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องเลิกจ้าง โดยมีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 และบริษัทยินดีที่จะจ่ายเงินค่าชดเชยจากการเลิกจ้างตามกฎหมายจำนวน 10 เดือน ท้ายหนังสือระบุว่า ยอมรับเงื่อนไขและยินดีรับเงินค่าชดเชยเลิกจ้าง พร้อมทั้งสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวนดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท รวมถึงตกลงจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทและผู้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

ที่มา – มติชน, ประชาชาติธุรกิจ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา