“สุขพอที่พ่อสอน” แอปรวมคำสอนของพ่อ

knowledge-king1

สำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน เผยแพร่ในแอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” โดยแบ่งเป็น 9 หมวดหมู่ ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

เมื่อเข้ามาในแอป จะมีเมนูหลักให้เลือก 5 หัวข้อ โดยมีการใช้งานง่ายๆ ดังนี้

  1. พระราชดำรัส แบ่งเป็น 9 หมวดหมู่ สามารถเลือกหมวดหมู่คำสอนของพ่อได้ตามความต้องการ
  2. พระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ร่วมกับข้อความพระราชดำรัส
  3. เลือกข้อความพระราชดำรัส ส่วนนี้สามารถเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ และข้อความใหม่ได้
  4. ส่งต่อ แชร์พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมข้อความคำสอน ได้ทั้งโซเชียลมีเดีย ดาวน์โหลด หรือส่งต่อให้ผู้อื่น
  5. ข้อมูล บอกวัตถุประสงค์ในการจัดทำ

 

สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android ที่นี่ และ iOS ที่นี่

 

knowledge-king2

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา