KBank จับมือพันธมิตรเปิดตึก KLOUD by KBank ต้นแบบพื้นที่ Green ใจกลางสยาม แห่งแรก

KBank จับมือกับ 6 พันธมิตร สร้างสรรค์ Innovative Iconic Green Building เปิดตัวตึก KLOUD by KBank พื้นที่ให้ไอเดียมีชีวิต ต้นแบบพื้นที่กรีนใจกลางสยามสแควร์ พร้อมด้วยฟังก์ชันอาคารที่เชื่อมโยงการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์

kloud

สำหรับ 6 พันธมิตรประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย บอกว่า ตึก KLOUD by KBank ใช้แนวคิด “create YOURNiVERSE พื้นที่ให้ไอเดียมีชีวิตเพื่อให้เป็นพื้นที่ของความคิดสร้างสรรค์ โดยธนาคารกสิกรไทย พร้อมผลักดันทุกไอเดียให้เป็นไปได้ มีระบบการจัดการอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ตามมาตรฐาน IREC (International Renewable Energy Certificate) และการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน LEED และ Fitwel

kloud

มีกระบวนจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการรีไซเคิลครบวงจร สู่การเป็น Zero Waste to Landfill คือการมีขยะจากอาคารไปถึงบ่อฝังกลบเป็นศูนย์ โดยสร้างอาคารแห่งนี้ให้ลูกค้า นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาใช้พื้นที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วย 3 ไฮไลท์

  • FREE ACCESS FOR CO-WORKING SPACE โดยเพิ่มเพื่อน Line: @KLOUDbyKBank และยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS และใช้ QR Code เพื่อสแกนเข้าตึก ใช้ลิฟท์ จองที่นั่ง และห้องประชุม เช็คที่ว่าง จองล่วงหน้าได้
  • FREE BOOKING SPACE สามารถจองโต๊ะทำงาน ในรูปแบบนั่งเดี่ยว นั่งกลุ่ม หรือมากับเพื่อนกับห้องประชุมในรูปแบบส่วนตัว คลาสเรียน หรือจะจัดอีเวนต์ นั่งบนอัฒจันทร์ (Amphitheatre) รองรับได้ทุกความต้องการที่หลากหลาย
  • FREE WIFI BY AIS 5G และ IoT TECHNOLOGY ท่องโลกออนไลน์ได้ไม่สะดุด กับอาคารที่ควบคุมและจัดการพื้นที่ด้วยระบบอัตโนมัติทั้งหมด 

kloud

นอกจากนี้ยังจะเป็นพื้นที่เพื่อสนับสนุนให้ร้านค้าเล็กๆ ได้มีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น ตัวอย่างเช่น โครงการ “KLOUD TOP PICKS” ซึ่งธนาคารจะใช้จอ 3D ใจกลางสยามสแควร์ของตึก KLOUD by KBank มาช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้า ที่อาจจะไม่มีกำลังในการซื้อสื่อโฆษณาในสยามสแควร์ ได้มีพื้นที่ในการโชว์สินค้าและบริการของตัวเอง เพื่อสร้างการเป็นที่รู้จัก เพิ่มโอกาสในการขายได้มากยิ่งขึ้น สะท้อนความมุ่งมั่นของธนาคารในการใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมเศรษฐกิจให้เติบโต

kloud

บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า KLOUD by KBank ได้แนวคิดในการออกแบบโดยนิสิตจุฬาฯ การจัดประกวดการออกแบบอาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ เป็นความร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการ “Sustainable Building : The Right Cycle Living” ด้วยแนวคิดการปรับปรุงอาคารให้เป็นอาคารสัญลักษณ์ใหม่ (Landmark) เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานในพื้นที่สูงสุด 

kloud

ด้านบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนนวัตกรรมระบบการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร “YOUเทิร์น Platform” ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระบบการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมีเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยชีวภาพ และตู้รับคืนขวดพลาสติก “YOUเทิร์น Reverse Vending Machine” สนับสนุนระบบขนส่งขยะพลาสติกตั้งแต่การเข้ารับ จัดเก็บ นำขยะรีไซเคิลและอัพไซคลิงเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยพัฒนาประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งานผ่านเครื่องรีไซเคิล (Recycle Machine) ที่สามารถแปรรูปพลาสติกใช้แล้วเป็น Upcycling Wall Decoration ตกแต่งผนังภายในอาคาร และยังมีตู้แลกของรางวัลที่เป็นสินค้า Upcycling by GC อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน “YOUเทิร์นรวมถึงรายงานผลการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างครบวงจร เพื่อให้ ตึก KLOUD by KBank สามารถบรรลุเป้าหมาย Zero waste to landfill และเป็นต้นแบบอาคารยั่งยืนเพื่อขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ได้ต่อไป

kloud

ด้านธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมาตรฐานอาคารอัจฉริยะเต็มรูปแบบ อาทิ SCG HVAC Air Scrubber ระบบที่ช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 20% พร้อมบำบัดมลพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ ติดตั้งระบบ SCG Bi-ion ที่ช่วยกำจัดเชื้อโรคต่างๆ ได้ถึง 99% เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในอากาศที่สะอาดปลอดภัยยิ่งขึ้น ให้ได้รับรองมาตรฐานอาคาร LEED และ Fitwel ซึ่งแสดงถึงเป้าหมายในการทำให้อาคารสามารถประหยัดพลังงานไปพร้อมๆ กับการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้ใช้งานอาคารทุกคน

ปิดท้ายด้วย AIS ได้วาง Digital Infrastructure ที่ดีที่สุด จากเครือข่ายอัจฉริยะ AIS 5G และ AIS Super Broadband พร้อม WIFI ทั้งอาคาร โดย KLOUD by KBank จะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 . – 20.00 .

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา