กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มองเป้าธุรกิจปี 2021 สินเชื่อโตอย่างน้อย 5% รักษาระดับ NPL ไม่เกิน 4.5%

ผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ได้มองถึงธุรกิจของกลุ่มในปี 2021 นั้นค่อนข้างระมัดระวัง โดยคาดว่าสินเชื่อในปีนี้จะเติบโตได้อย่างน้อย 5% จากสภาวะของเศรษฐกิจไทยที่ยังมีควาไม่แน่นอนสูง จากการระบาดของ COVID-19 อยู่ในขณะนี้ทำให้ธนาคารพิจารณาตั้งสำรองตามความระมัดระวัง

(จากซ้าย) นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร, นายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล ประธานสายการเงินและงบประมาณ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ได้กล่าวถึงเป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่มฯ ในปี 2021 ด้วยแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเป็นไปอย่างเปราะบาง และสถานการณ์ของลูกหนี้ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 หลังพ้นระยะของมาตรการช่วยเหลือที่ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด กลุ่มธุรกิจฯ จึงตั้งกรอบการเติบโตของสินเชื่ออยู่ที่อย่างน้อย 5% และรักษาระดับอัตราส่วน NPL ไม่เกิน 4.5% ของสินเชื่อรวม

นอกจากนี้ในปี 2021 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรยังคงมีการพิจารณาตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามหลักความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องสำหรับธุรกิจธนาคาร เพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังคงอยู่ระดับสูง และเตรียมความพร้อมสำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าผู้มีความจำเป็นซึ่งเป็นภารกิจที่ธนาคารให้ความสำคัญภายใต้สถานการณ์การระบาดและผลกระทบที่ยังคงไม่สิ้นสุด

ขณะที่มุมมองเศรษฐกิจไทยนั้น กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร คาดว่า GDP ไทยจะเติบโตที่ 2% ขณะเดียวกันความไม่แน่นอนต่างๆ อาจทำให้ความสามารถในการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศล่าช้าออกไปอีก ในกรณีเลวร้ายหากประเทศไทยไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ จนต้องมีมาตรการจำกัดที่ยาวนานขึ้น และไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เลยตลอดทั้งปี อาจมีความเสี่ยงที่จะเห็นเศรษฐกิจไทยหดตัวถึง -1.2% ในปีนี้

ในปี 2020 ที่ผ่านมานั้น ธุรกิจธนาคารของกลุ่มฯ สินเชื่อเติบโตมากถึง 12.4% ส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงสินเชื่อบริษัทที่เติบโตเนื่อจากสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวยให้ระดมทุนในตลาดทุนได้ ขณะที่ธุรกิจตลาดทุนถือว่าเป็นปีที่ดี เนื่องจากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งยังเติบโตได้ดี จากการลงทุนในสินทรัพย์ในต่างประเทศที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ