นักวิเคราะห์คาด ปี 2030 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในไทยอาจสูงถึง 34% จากภาพรวมยอดขายรถยนต์ทั้งหมด

รถยนต์ไฟฟ้าแบบต่างๆ เริ่มแพร่หลายในไทยมากขึ้น KKP Research โดยกลุ่มการเงินเกียรตินาคินภัทร จึงประเมินว่า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าปี 2030 จะคิดเป็น 34% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด หากภาครัฐสนับสนุน

รถยนต์ไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้า กับการเติบโตก้าวกระโดด

KKP Research วิเคราะห์ว่า ภาพรวมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่นับรวมเฉพาะ Battery EV (BEV) และ Plug-in Hybrid (PHEV) จะมีแนวโน้มการเติบโตในปี 2023 โดยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดรถยนต์นั่งในไทยจะแตะระดับ 20,000 คัน หรือคิดเป็น 3% ของยอดขายรถยนต์นั่งรวม

อย่างไรก็ตามภายในปี 2030 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวจะมีสัดส่วนคิดเป็น 15% ของตลาดรถยนต์นั่งในไทย และอาจสูงถึง 34% หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเช่น รถยนต์ไฟฟ้าจีนที่ได้รับยกเว้นภาษีนำเข้า, ต้นทุนแบตเตอรี่ถูกลง และความเข้มงวดกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ในทางกลับกัน KKP Research มองว่าจะมีอุปสรรคอย่างน้อย 4 เรื่องคือ รถยนต์ไฟฟ้ายังมีราคาสูง, มาตรการรัฐยังไม่เอื้อต่อการสร้างฐานการผลิตในประเทศ, สถานีอัดประจุไฟฟ้า หรือสถานีชาร์จยังไม่ครอบคลุม และความต้องการใช้งานรถยนต์ส่วนตัวเริ่มน้อยลง

ดังนั้นหากต้องการให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเติบโต โดยเฉพาะการผลิต ต้องมีการกำหนดเป้าหมายรถยนต์ไฟฟ้าระยะสั้น-กลาง-ยาว และอุดหนุนการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมการลงทุน และลดภาษีนำเข้าแบตเตอรี่กับส่วนประกอบต่างๆ ที่สำคัญยังต้องขยายโครงสร้างพื้นฐาน และระบบนิเวศ

สรุป

การทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องง่ายในประเทศไทย เพราะมีปัจจัยลบต่างๆ อยู่ ดังนั้นภาครัฐต้องเข้ามาจริงจังกับเรื่องนี้ และปั้นให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เหมือนกับเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์เครื่องสันดาปภายในให้ได้

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา