ผลวิจัย King’s College ชี้ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เข้าข่ายติดโควิด-19

ผลวิจัยจาก King’s College ลอนดอนที่เปิดเผยเมื่อ 1 เมษายนที่ผ่านมา พบว่า การสูญเสียการรับรสและกลิ่นอาจจะเป็นอาการส่วนหนึ่งที่บอกได้ชัดเจนที่สุดว่ากำลังติดเชื้อโควิด-19 

ทั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้คนราว 400,000 คนที่ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อรายงานอาการผ่านแอปฯ และคาดว่าจะติดโควิด-19 ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2020 ที่ผ่านมา มีผู้รายงานราว 1,702 ราย ที่ได้รับการตรวจโควิด-19 แล้ว มีผลบวก 579 ราย มีผลลบ 1,123 ราย

(Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

ทั้งนี้ ผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวก 59% สูญเสียการได้กลิ่นและการรับรส ขณะที่อีก 18% ผลเป็นลบ 

การสูญเสียการรับรู้รสและกลิ่นเป็นอาการร่วมของโคโรนาไวรัส ส่วนอาการไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลียก็ยังเป็นอาการที่ต้องระวังเช่นกัน 

โดยแอปพลิเคชันที่ชื่อ COVID Symptom Tracker ถูกออกแบบมาเพื่อให้รายงานสถานะของสุขภาพของแต่ละคนว่ามีอาการอย่างไรบ้าง ออกแบบโดยแพทย์ นักวิทยาศาสตร์จาก King’s College และบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสุขภาพ รวมทั้งโรงพยาบาล St Thomas และ Zoe Global Limited 

แอปพลิเคชัน COVID Symptom Tracker

ทั้งนี้ ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ยังไม่ได้เพิ่มอาการไม่รับรู้กลิ่นและรสเป็นอาการร่วมของของโควิด-19 ซึ่งคนที่ติดเชื้อโควิด-19 ก็จะมีอาการป่วยที่พัฒนาแตกต่างกัน สำหรับคนที่มีอาการเพียงเล็กน้อย ก็ยังมีแค่เพียงคำแนะนำให้กักกันตัวเองอยู่บ้านและให้ติดต่อกับหน่วยงานแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาไปจนถึงส่งตัวเข้ารับการรักษา 

ที่มา – CNBC, KING’s College London 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Plaa - Brand Inside สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทูต การเมือง ประชาธิปไตย เสรีภาพ ความยุติธรรมและความเท่าเทียม ชอบอ่าน ชอบเขียน ชอบสืบค้นข้อมูล ชอบทำคอนเทนต์