KBTG รับ 2 รางวัลด้าน IT จาก The Asian Banker

เรืองโรจน์ พูนผล (ขวา) ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ขึ้นรับรางวัล ผู้นำด้านเทคโนโลยี ประจำปี 2567 (Chief Information and Technology Leader of the Year 2024) จากการปรับเปลี่ยนการทำงานขององค์กรและสร้างความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี AI ให้แก่ KBTG พร้อมด้วย วรนุช เดชะไกศยะ (กลาง) Executive Chairman กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป เป็นผู้แทน KBTG รับมอบรางวัลการสร้างสรรค์เทคโนโลยียืนยันตัวตนยอดเยี่ยม ประจำปี 2567 (Best Verification Technology) จากผลงานการพัฒนา AINU (อัยนุ) บริการโซลูชัน AI เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการยืนยันตัวตนสำหรับภาคธุรกิจ มาตรฐานระดับสากล ที่วิจัยและพัฒนาโดยทีม KBTG จากงาน The Asian Banker Summit 2024 จัดโดยนิตยสาร The Asian Banker ณ โรงแรมคอนราด ฮ่องกง เมื่อเร็ว ๆ นี้

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา