รู้จัก Software Development Excellence แผนกใหม่ของ KBTG ที่ยกระดับงานนักพัฒนาไปอีกขั้น

แม้บริษัทต่างประเทศจะมีหน่วยงานกลางที่เน้นศึกษาปรับปรุง Software Development และพัฒนา Automate Tools ต่างๆ แต่ในไทยยังไม่เห็นความสำคัญเรื่องนี้นัก ทำให้ KBTG ตัดใจสร้างแผนกใหม่เพื่อดูแลเรื่องนี้

kbtg

แผนกใหม่ KBTG และเป้าหมายบริษัทเทคฯ ชั้นนำ

ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ทาง KBTG มีเป้าหมายยกระดับองค์กรสู่บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับภูมิภาคภายในปี 2568 ดังนั้นการยกระดับองค์กรด้วยการนำเทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่ใกล้เคียงกับที่ใช้ในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกมาปรับใช้จึงเป็นอีกกลยุทธ์ที่สำคัญ

จิรัฎฐ์ ศรีสวัสดิ์ Assistant Managing Director แผนก Software Development Excellence ของ KBTG เล่าให้ฟังว่า จากปัญหาที่นักพัฒนาภายในบริษัทไม่สามารถลงมือทำงานได้เต็มที่ เพราะติดเรื่องการเข้าถึงข้อมูล และการทำงานที่ซ้ำซ้อน ทำให้เกิดการจัดตั้งแผนก Software Development Excellence ขึ้น

kbtg

“KBTG อยากสเกลเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของภูมิภาค แต่แค่มีนักพัฒนาที่เก่งคงไม่พอ เราต้องทำให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้นด้วย ซึ่งหนึ่งในวิธีที่ทำได้คือการสร้างแผนกใหม่ที่มาเป็นส่วนกลางคอยดูแลการทำของนักพัฒนาให้ดีกว่าเดิม เหมือนกับที่ Uber, Apple และ Google มีทีมงานส่วนนี้จนบริษัทเหล่านั้นเติบโตได้อย่างรวดเร็ว”

Software Development Excellence และทีม DevX

สำหรับแผนก Software Development Excellence จะประกอบด้วย 4 ทีมคือ ทีมที่ดูแลการทำงานแบบ Agile, ทีม Software Development Methodology, ทีม DevOps และทีม DevX หรือ Development Excellence เป็นทีมแรกที่เกิดจาก KBTG Transformation Program

kbtg

DevX มีภารกิจในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่ทำให้ KBTG ประสบความสำเร็จ รวมทั้งสร้างแพลตฟอร์มที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความซับซ้อน ทำให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เต็มศักยภาพ ด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์กลางและการนำเครื่องจักรมาทำงานแทน หรือ Automation”

ปัจจุบันแผนก Software Development Excellence มีราว 40-50 คน ส่วนความท้าทายของทีมนี้คือ การสื่อสารที่เก่ง แต่ต้องเข้าใจพฤติกรรม และการทำงานของนักพัฒนา เพราะปกติแล้วนักพัฒนาจะเวลาอยู่กับงานเป็นหลัก ไม่ได้สื่อสารกับคนนอกทีมนัก แต่ทีม DevX ต้องรับรู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรเพื่อทำให้การทำงานดีขึ้น

kbtg

โอกาสสำคัญในการยกระดับงานนักพัฒนาของไทย

ทั้งนี้การมีแผนก Software Development Excellence และทีม DevX ของ KBTG นอกจากทำให้บริษัทเติบโตเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำได้ตามเป้าหมาย ยังช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับนักพัฒนารุ่นใหม่ หรือกลุ่มที่มีประสบการณ์เข้ามาทำงานกับ KBTG ได้มากขึ้น

“ปฏิเสธไม่ได้ว่าการจะก้าวเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำต้องมาพร้อมกับนักพัฒนาที่เก่ง และต้องมีในจำนวนที่เพียงพอ ดังนั้นเมื่อ KBTG ช่วยให้เหล่านักพัฒนาทำงานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพกว่าเดิม โอกาสที่จะดึงดูดนักพัฒนาเหล่านั้นย่อมมีมากขึ้น”

kbtg

ขณะเดียวกัน การสร้างทีมงานส่วนกลางให้กับนักพัฒนาของ KBTG ยังเป็นการสื่อสารให้องค์กรต่างๆ ในประเทศไทยทั้งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอื่น หันมาให้ความสำคัญของการช่วยนักพัฒนาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสให้องค์กรต่างๆ ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมใหม่

สรุป

เมื่อนักพัฒนาทำงานง่ายขึ้น ก็ไม่แปลกที่ผลลัพธ์ที่ออกมามันจะดีกว่าเดิม แต่ไม่ใช่ง่ายในความหมายเนื้องาน เพราะต้องง่ายในมุมลักษณะการทำงาน ซึ่ง KBTG ยกระดับเรื่องนี้ด้วยการสร้างทีมใหม่เพื่อมาดูแลโดยเฉพาะ และน่าจะเสริมแกร่งให้องค์กรเติบโตจนเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของภูมิภาคนี้ได้

ทั้งนี้ KBTG อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครนักพัฒนาที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยผู้สนใจสามารถยื่นสมัครได้ที่ recruitment@kbtg.tech

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา