KBank ตั้ง ‘พัชร สมะลาภา’ ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการคนที่ 4

บอร์ดธนาคารกสิกรไทย เห็นชอบแต่งตั้ง นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการ (ตำแหน่งภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการคือ President)

พัชร ถือเป็นกรรมการผู้จัดการคนที่ 4 จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 3 คน คือ นายปรีดี ดาวฉาย, นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย  และนายพิพิธ เอนกนิธิ โดยโครงสร้างการบริหารของธนาคารกสิกรไทย ยังมีนายบัณฑูร ล่ำซำ นั่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แต่มอบหมายงานให้กรรมการผู้จัดการแต่ละคน ดูแลงานในแต่ละด้าน

พัชร ถือเป็นนายธนาคารที่มีบุคลิกโดดเด่น มีชื่อเสียงจากการลงพื้นที่สัมผัสกับลูกค้า SME โดยตรง และคลุกคลีกับลูกน้องอย่างใกล้ชิด เขาได้รับการคาดหมายว่าจะได้ขึ้นมานั่งเก้าอี้กรรมการผู้จัดการมาสักระยะหนึ่งแล้ว

พัชร สมะลาภา ในสื่อโปรโมทของ KBank

ธนาคารกสิกรไทยใช้โครงสร้างการบริหารที่มีกรรมการผู้จัดการ (กจ.) หลายคนมานานพอสมควร ก่อนหน้านี้ กสิกรก็เคยมีช่วงที่มีกรรมการผู้จัดการทั้งหมด 4 คน แต่นายธีรนันท์ ศรีหงส์ หนึ่งใน กจ. ลาออกไปทำธุรกิจส่วนตัว ทำให้ กจ. เหลือ 3 คน จนแต่งตั้งนายพัชร เพิ่มเข้ามาเป็น กจ. คนที่ 4 (อ่านบทสัมภาษณ์ สนทนากับ “ธีรนันท์ ศรีหงส์” ทุกมิติของ Digital Transformation ที่ธุรกิจไทยต้องตามให้ทัน)

ที่มา – ธนาคารกสิกรไทย (PDF)

 

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา