Kbank – IBM กับการชิงเปิดตัว Blockchain เป็นรายแรกในไทย

kbank-ibm-blockchain

เทคโนโลยี Blockchain กำลังเป็นที่ตื่นตัวและกล่าวถึงอย่างมากในระดับโลก ซึ่งถึงตอนนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีจากค่ายไหนที่ถูกกำหนดให้เป็น Universal หรือเรียกว่าเป็นมาตรฐานที่ใช้ร่วมกัน แต่อย่างระหว่างการขับเคี่ยว ต่อสู้กันว่า ใครจะได้เป็นเจ้าภาพในบริการใดบ้าง

IBM ก็เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาเทคโนโลยี Blockchain เพื่อให้สถาบันการเงิน หรือองค์กรในอุตสาหกรรมอื่นๆ นำไปใช้กัน ถ้าแพลตฟอร์มถูกเลือกให้เป็นมาตรฐานในการใช้งานก็จะได้เป็นเจ้าภาพในส่วนนั้น ซึ่งในต่างประเทศเองเริ่มมีการนำ Blockchain มาใช้งานจริงแพร่หลายมากขึ้น ข้อมูลจาก IBM ระบุว่า ปัจจุบันมีองค์กรกว่า 300 แห่งทั่วโลก นำ Blockchain ของ IBM ไปใช้งานแล้ว

kbtg

Kbank ประเดิมเจ้าแรกในไทย ทดลองใช้กับ LG ก่อน

สมคิด จิรานันตรัตน์ รองประธาน กสิกร บิซิเนส – เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG บอกว่า Blockchain ที่นำมาให้ธนาคารทดลองใช้กับการรับรองเอกสารต้นฉบับ มีชื่อว่า Hyberledger มีลักษณะที่กำหนดสิทธิ์ให้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็น Private Blockchain โดยในประเทศไทย ธนาคาร กสิกรไทย หรือ Kbank เป็นรายแรกที่ได้พัฒนาบริการจดเสร็จสมบูรณ์เป็นรายแรก และเตรียมเปิดทดลองให้บริการเร็วๆ นี้

สำหรับ Kbank มีการสร้างระบบการให้บริการที่เรียกว่า OriginCert API นำมาใช้กับการรับรองเอกสารหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee: LG) เพื่อช่วยลดกระบวนการที่ใช้ในการออกหนังสือเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้เร็วขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและใช้งานเอกสารหนังสือค้ำประกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย

และบริการ OriginCert API สามารถให้ธนาคารอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมและใช้กับองค์กรที่ต้องการเอกสารหนังสือค้ำประกันได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย

แปลว่า เมื่อ Kbank เปิดทดลอง Blockchain บริการแรกคือ หนังสือค้ำประกัน ซึ่งลูกค้าที่ใส่เอกสารหนังสือเข้าไปจะถือเป็น เอกสารต้นฉบับที่ห้ามแก้ไข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาดูได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งขอการยืนยันจาก Kbank อีก ลดขั้นตอน ลดเวลา และยืนยันความถูกต้องได้แน่นอน

อนาคต ถ้าขยายไปบริการอื่นๆ เช่น หนังสือสัญญา, หนังสือโอนสินทรัพย์ หรือแม้แต่ บัตรประชาชน ก็สามารถใช้ได้

อย่างไรก็ตาม หลักการของ Blockchain คือ ใช้การตรวจสอบจากหลากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความถูกต้อง ซึ่งกรณีของ Kbank ยังมี Kbank เป็นธนาคารเดียวที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งทาง Kbank บอกว่าอยู่ระหว่างการชักชวนให้ธนาคารอื่น 2-3 ราย มาใช้งานร่วมกัน

IBM Centennial

4 หลักการของ Blockchain เปลี่ยนการทำงาน

พรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ IBM ประเทศไทย บอกว่า IBM ได้พัฒนา Blockchain ผ่านคลาวด์แพลตฟอร์มบลูมิกซ์ มีการร่วมมือกับ IBM Bluemix Garage ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม นักออกแบบ นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น ซึ่งการทำงานของ Blockchain จะมี 4 หลักการหลัก คือ

  1. Shared Ledger คือ เป็นหนังสือเอกสารที่สามารถเข้าถึงและใช้งานร่วมกันได้
  2. Privacy มีความเป็นส่วนตัว กำหนดผู้เกี่ยวข้องที่สามารถเข้าถึง
  3. Smart Contract เป็นสัญญาที่สามารถตรวจสอบได้ สะดวกในการใช้งาน
  4. Consensus ทุกฝ่ายต้องเห็นชอบร่วมกันว่าถูกต้องในการดำเนินการ

สำหรับในต่างประเทศ มีการใช้งานในหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ ที่ธนาคารกลาง มีการผลักดันให้ใช้งานอย่างจริงจัง ทั้งในด้านการค้า และด้านธุรกรรมการเงิน

สรุป

IBM เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Blockchain รายหนึ่งของโลก แต่ในเวลานี้สถาบันการเงิน รวมถึงองค์กรในอุตสาหกรรมต่างๆ ยังไม่มีการสรุปฟันธงว่าจะใช้เลือกใช้แพลตฟอร์มของใครเป็นหลัก หรือจะใช้ของใครบ้าง การที่ Kbank เลือกจับมือกับ IBM ถือเป็นการทดลองให้บริการ ซึ่ง IBM ถือเป็นองค์กรระดับโลกที่มีโอกาสสูงที่จะได้รับการกำหนดเป็นแพลตฟอร์มมาตรฐาน

ขณะที่รายอื่นๆ ในไทย เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB โดย Digital Ventures ได้ลงทุนใน Ripple เป็น Startup ด้าน Blockchain ในอเมริกา ซึ่งสุดท้ายแล้ว ยังต้องรอดูว่า ในระดับโลกแพลตฟอร์ม Blockchain ใดที่จะเป็นมาตรฐานถูกนำไปใช้งานมากที่สุด องค์กรในประเทศไทยก็ต้องใช้ตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา