ธ.กสิกรออกมาตรการช่วยลูกค้าบัตรเครดิต สินเชื่อบ้าน รถยนต์ และ SME บรรเทาวิกฤตโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และประชาชนอย่างมาก ธนาคารกสิกรไทยจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อย และลูกค้าผู้ประกอบการของธนาคารกสิกรไทย

KBANK ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกสิกรไทย ภาพจาก Shutterstock

ซึ่งมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย มีรายละเอียดดังนี้

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ภาพจาก ธนาคารกสิกรไทย

ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตกสิกรไทย จากเดิม 10% เป็น 5% ในช่วงปี 2563-2564 8% ในปี 2565 และปรับเป็น 10% ตามเดิมอีกครั้งในปี 2566 ซึ่งจะมีผลกับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องติดต่อมายังธนาคารแต่อย่างใด

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ภาพจากธนาคารกสิกรไทย

พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทย และบัตรเงินด่วน XPress Cash จนถึงเดือนธันวาคม 2563

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย สามารถพักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ยระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน หรือลดยอดผ่อนต่องวด 50% สูงสุด 12 เดือน

สินเชื่อธุรกิจ K SME สามารถพักชำระเงินต้น โดยจ่ายแต่ดอกเบี้ย ได้ในระยะเวลา 1 ปี และขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ซึ่งมี 2 โครงการให้เลือกได้แก่

  1. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ มีวงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี ในช่วง 2 ปีแรกรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2% และจ่ายแต่ดอกเบี้ย
  2. โครงการ SME สร้างไทย (บสย. เป็นผู้ค้ำประกัน) มีวงเงินกูสูงสุด 30 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระคืนสูงสุด 7 ปี

สินเชื่อรถยนต์ K Leasing สามารถพักชำระเงินต้น และดอกเบี้ยได้ 3 รอบบัญชี

ซึ่งมาตรการช่วยเหลือนี้ลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย ต้องลงทะเบียนกับธนาคารก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 ผ่านทาง Call Center ของธนาคาร ยกเว้นการปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิต เหลือ 5% มีผลกับลูกค้าทุกคนอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องติดต่อธนาคารแต่อย่างใด

ที่มา – ธนาคารกสิกรไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา