ธนาคารกสิกรไทย คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย “Best Employer Brand” จากแพลตฟอร์มระดับโลก LinkedIn

กสิกรไทย

นางสาววรวรรณ ตุลาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาพนักงานและบริหารผลตอบแทน ธนาคารกสิกรไทย เป็นตัวแทนธนาคารรับรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย “Best Employer Brand” ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรที่มีพนักงานมากกว่า 10,000 คน หมวดรางวัลด้าน Talent Awards จากแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง LinkedIn

สำหรับรางวัล The Best Employer Brand จาก LinkedIn ประเมินจากยอดการเติบโตของผู้ติดตามและยอดการมีส่วนร่วมของเนื้อหาที่สื่อสารที่โดดเด่นขององค์กรผ่านแพลตฟอร์ม LinkedIn เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีว่าธนาคารกสิกรไทยมีความเข้าใจความต้องการของคนรุ่นใหม่อย่างลึกซึ้ง และไม่เพียงแต่เข้าใจ ที่ธนาคารกสิกรไทยให้ความสำคัญอย่างมากกับการสนับสนุนพนักงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Possibility to Make an Impact) ผ่าน 3 คุณค่าหลักที่คนรุ่นใหม่ต้องการ คือ

  • Limitless Growth มีพื้นที่ให้ได้ลองถูกลองผิด เพื่อสร้างโอกาสที่หลากหลาย เติบโตได้มากกว่าที่คิด
  • Talented Team การได้ทำงานกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานที่ดี
  • Powerful Resources ทรัพยากรครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งในด้านทรัพยากร เงินลงทุน ข้อมูล รวมถึงคู่ค้า

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา