ศูนย์วิจัยกสิกร: หลังโควิดระบาดใหม่ ภารกิจด่วนของรัฐคือสร้างความเชื่อมั่น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ การครองชีพของไทยเผชิญความไม่แน่นอนสูงหลังเกิด COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ ภารกิจเร่งด่วนของภาครัฐคือการสร้างความเชื่อมั่น

Thai economic covid-19

เดือนมีนาคม 2564 ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนอยู่ที่ 40.4 และ 41.5 จาก 39.5 และ 41.3 เดือนกุมภาพันธ์ 64 ตามลำดับ หลังสถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มดีขึ้น มีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาด ยกเลิกพื้นที่สีแดงทั้งหมด ร้านอาหาร สถานบันเทิงต่างๆ กลับมาเปิดได้แต่จำกัดเวลาปิด ทำให้มุมมองต่อรายได้และการมีงานทำในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากมีการอนุมัติแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แบ่งระดับการเปิดประเทศเป็น 4 ระยะ

เริ่มจากการปรับลดจำนวนวันกักตัว รวมถึงมีภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัวในเงื่อนไขที่ว่าต้องมีการฉีดวัคซีนแล้วและจะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ จนครอบคลุมทั่วประเทศช่วงต้นปี 2565 ซึ่งเป็นสัญญาณดีต่อธุรกิจภาคการท่องเที่ยวมีการจ้างงานอยู่ราว 3 ล้านคน สัญญาณธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว ส่งผลดีต่อตลาดแรงงาน

อย่างไรก็ดี ดัชนีความเชื่อมั่นภาวะเศรษฐกิจและครองชีพของครัวเรือนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาอันสั้นจากผลกระทบการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนเมษายน 64 ที่ผ่านมา สถานการณ์ระบาดรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพครัวเรือนที่ปรับตัวดีขึ้นในเมือนมีนาคม 64 กลับมาเผชิญความไม่แน่นอนสูงขึ้นอีกครั้ง ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวอาจได้รับผลกระทบจากแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Thai COVID-19
(Photo by Lauren DeCicca/Getty Images)

สถานการณ์ระบาดระลอกใหม่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของภาวะการครองชีพของครัวเรือน จะส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และทำให้การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนเดือนมีนาคม 64 ที่ครัวเรือนมองแนวโน้มภาวะการครองชีพในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวดีขึ้น จะไม่สะท้อนภาพการครองชีพของครัวเรือนที่รวมผลกระทบของการระบาดในเดือนเมษายนเข้าไว้ด้วย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ภาครัฐควรเร่งออกมาตรการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและการเร่งดำเนินการจัดหาและกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมจำนวนประชากร

หากสถานการณ์ระบาดมีแนวโน้มยืดยาวอาจทำให้ผลกระทบไม่เกิดแก่เพียงกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่จะต่อเนื่องไปถึงแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวของไทยให้ล่าช้า ส่งผลต่อการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงท่องเที่ยวปลายปีนี้ที่หวังว่าจะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยได้และทำให้เศรษฐกิจขยายต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้ 2.6%

ที่มา – ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา