ผลสำรวจ Kantar พบ ผู้บริโภคชาวเอเชียไม่ถึงครึ่งสนใจ-มีส่วนร่วม ในประเด็นด้านความยั่งยืน

กันตาร์ (Kantar) บริษัทผู้ให้คำปรึกษาด้านแบรนด์และผู้ให้บริการข้อมูลวิเคราะห์ชั้นนำของโลก ประกาศเผยแพร่ผลสำรวจเบื้องต้นจากการศึกษาครั้งใหม่ เพื่อสำรวจนิยามของคำว่า ‘ความยั่งยืน’ ในมุมมองของผู้บริโภคชาวเอเชีย 

ความยั่งยืนยังไม่ใช่ประเด็นที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ

ผลสำรวจ Asia Sustainability Foundational Study ของกันตาร์ ได้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริโภคเกือบ 10,000 คนจาก 9 ประเทศทั่วภูมิภาค เพื่อทำความเข้าใจความกังวลและสิ่งที่ผู้บริโภคเหล่านี้ให้ความสำคัญ รายงานดังกล่าวมีข้อค้นพบสำคัญดังนี้

​​ผู้บริโภคชาวเอเชียไม่ถึงครึ่งให้ความสนใจหรือมีส่วนร่วมในประเด็นด้านความยั่งยืน

  • 19% มองว่าตนเองมีส่วนร่วมในประเด็นด้านความยั่งยืน ขณะที่ 30% มองว่าตนเองให้ความสนใจในประเด็นด้านความยั่งยืน
  • 31% มองว่าตนไม่ค่อยสนใจประเด็นด้านความยั่งยืน ขณะที่ 19% ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องนี้

สิ่งที่ผู้บริโภคชาวเอเชียกังวลมากที่สุด 3 เรื่องแรก คือ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

  • มลพิษทางน้ำ (เช่น จากย่าฆ่าแมลงหรือน้ำมันรั่ว)
  • สภาพอากาศรุนแรง (น้ำท่วม พายุเฮอร์ริเคน ไฟป่า ภัยแล้ง)
  • มลพิษทางอากาศ
ภาพจาก Shutterstock

พฤติกรรมความยั่งยืนขึ้นอยู่กับ: ต้นทุน ความสบายใจ ความสะดวก 

การศึกษาดังกล่าวซึ่งเผยแพร่ใน Webinar ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังได้วัดผลปัจจัย 3 ประการที่บั่นทอนพฤติกรรมความยั่งยืนของผู้บริโภคด้วย ได้แก่ ต้นทุน ความสบายใจ และความสะดวก ซึ่งก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างความพอใจกับการกระทำ หรือ Value-Action-Gap ในภูมิภาค 

การวิจัยดังกล่าวยังนำเสนอกรอบความยั่งยืนของกันตาร์ เพื่อสร้างกลยุทธ์ความสำเร็จที่ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางด้วย สิ่งนี้นำแนวทาง ‘Sword and Shield’ ไปใช้ เพื่อทำความเข้าใจแนวทางของแบรนด์หมวดต่างๆ ในการจัดการกับประเด็นด้านความยั่งยืนอย่างมีความรับผิดชอบ 

ด้วยการระบุจุดที่ควรให้ความสนใจ หาวิธีปรับจุดมุ่งหมายของแบรนด์ให้สอดรับกับความตึงเครียดของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ และหาแนวทางคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเอาชนะช่องว่างระหว่างความพอใจกับการกระทำที่ว่านี้

รายงาน Asia Sustainability Foundational Study 2021 ของกันตาร์ ครอบคลุม 9 ตลาดด้วยกัน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยแสดงผลการศึกษาล่าสุด เพื่อช่วยให้แบรนด์ทราบสิ่งที่ชาวเอเชียให้ความสำคัญ และสิ่งที่ควรทำเพื่อช่วยให้องค์กรเดินบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนได้ 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้รวมถึงชมเว็บบินาร์ได้ ที่นี่  

ที่มา – ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา