โค้ก คอลเกต แม็กกี้ครองแชมป์ แบรนด์ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อมากที่สุดประจำปี 2020

โค้ก คอลเกต และแม็กกี้ ครองแชมป์แบรนด์ที่ผู้บริโภคทั่วโลกเลือกซื้อมากที่สุด จากการจัดอันดับของ Kantar Worldpanel

การเลือกซื้อสินค้าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆ คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะซื้ออาหาร ของใช้ หรือแม้แต่เครื่องสำอาง ซึ่งการเลือกซื้อสินค้านี้แต่ละคนย่อมมีแบรนด์ที่อยู่ในใจอยู่แล้ว

ภาพจาก Unsplash โดย Hanson Lu

เป็นประจำทุกปีที่ Kantar Worldpanel ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านข้อมูลเชิงลึกและที่ปรึกษาทางการตลาด จะออกรายงานประจำปี Kantar’s 2020 Brand Footprint เพื่อจัดอันดับแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคเลือกซื้อมากที่สุดในโลก ทั้งสินค้ากลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม และสินค้าที่เกี่ยวกับการดูแลบ้าน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลมาจากประชากร 1,000 ล้านครัวเรือน ใน 52 ประเทศ 22,900 แบรนด์ทั่วโลก

ในปีนี้แบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคเลือกซื้อมากที่สุดในโลก ล้วนเป็นแบรนด์ที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยอันดับ 1 ตกเป็นของ Coca-Cola ได้รับการเลือกซื้อมากที่สุด มากกว่า 6,094 ล้านครั้งทั่วโลก ในปี 2019 อันดับ 2 เป็นของ Calgate เจ้าของผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ได้รับการเลือกซื้อ 4,157 ล้านครั้ง และอันดับที่ 3 คือ Maggi ผลิตภัณฑ์ปรุงอาหาร ได้รับการเลือกซื้อ 3,117 ล้านครั้ง

ภาพจาก Kantar

ส่วนแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคเลือกซื้อในอันดับ 4-10 ได้แก่

  • Lay’s ได้รับการเลือกซื้อ 2,608 ล้านครั้ง
  • Lifebuoy ได้รับการเลือกซื้อ 2,450 ล้านครั้ง
  • Pepsi ได้รับการเลือกซื้อ 2,156 ล้านครั้ง
  • Sunsilk ได้รับการเลือกซื้อ 1,981 ล้านครั้ง
  • Dove ได้รับการเลือกซื้อ 1,962 ล้านครั้ง
  • Indomie ได้รับการเลือกซื้อ 1,907 ล้านครั้ง
  • Nescafe ได้รับการเลือกซื้อ 1,834 ล้านครั้ง

สิ่งที่น่าสนใจคือแบรนด์ในระดับโลกมีอัตราการเลือกซื้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเพียง 2% แต่ในขณะที่แบรนด์ท้องถิ่นมีอัตราการเลือกซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นที่มากกว่า อยู่ที่ 3.1% แสดงให้เห็นว่าคนทั่วโลกยอมรับแบรนด์ในท้องถิ่นของตัวเองเพิ่มมากขึ้น

สอดคล้องกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่พบว่าในตระกร้าสินค้าของผู้บริโภคทั่วโลก จะมีสินค้าจากแบรนด์ระดับโลกคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 หรือ 34.1% ส่วนแบรนด์ท้องถิ่นมีสัดส่วน 2 ใน 3 หรือ 65.9%

ที่มา – Kantar

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา