นิสัยแบบไหน ทำงานแบบนั้น เรียนรู้ Introvert, Extrovert และ Ambivert จะได้ไม่ลาออกบ่อยๆ

ทำไมบริษัทรับพนักงานใหม่เข้ามาทำงานได้ไม่นานก็ลาออก ทั้งที่ตอนสัมภาษณ์งานก็ดูเหมือนจะทำงานได้ มีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับงาน เป็นเพราะนอกจากเรื่องความสามารถ และการศึกษาแล้ว การทำงานยังเกี่ยวกับความชอบส่วนตัว รวมถึงลักษณะนิสัยที่จะทำให้เรามีความสุขกับการทำงานด้วย

นักจิตวิทยาได้มีการแบ่งลักษณะนิสัยของคนหลากหลายรูปแบบ แต่การแบ่งแบบง่ายที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดคือ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ Introvert Extrovert และ Ambivert ซึ่งมีความต่างกันดังนี้

คน Introvert มีลักษณะชอบทำงานคนเดียว ไม่ต้องพึ่งพาใคร

Introvert

คือคนที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัว ใช้เวลาคิด อยู่กับตัวเอง ชอบใช้เวลาร่วมกับเพื่อนสนิทกลุ่มเล็กๆ มากกว่าใช้เวลากับคนจำนวนมาก และชอบอยู่กับตัวเองเพื่อพักผ่อน ชาร์จพลังให้กับตัวเอง

Extrovert

คือคนที่ชอบอยู่กับคนกลุ่มใหญ่ๆ ไม่ชอบอยู่คนเดียว ชอบเข้าสังคม เวลาพักผ่อนชอบอยู่กับคนอื่นเพื่อชาร์จพลังให้กับตัวเอง เป็นคนง่ายๆ ช่างพูดช่างคุย ชอบเป็นจุดสนใจของคนอื่น

ในทางวิทยาศาสตร์คนที่เป็น Introvert จะมีความตื่นตัวต่อสิ่งเร้าที่เข้ามาได้มากกว่าคนที่เป็น Extrovert ทำให้ชอบอยู่คนเดียว เน้นการสนทนาแบบตัวต่อตัว ต่างจากคนที่เป็น Extrovert ที่ชอบเข้าสังคม ชอบอยู่กับคนจำนวนมาก เพราะสมองตื่นตัวต่อสิ่งเร้าได้น้อยกว่า

Ambivert

คือคนที่มีลักษณะอยู่ตรงกลาง ระหว่าง Introvert และ Extrovert รวมกันภายในคนเดียว ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม เช่นคุณอาจชอบอยู่เงียบๆ คนเดียวเพื่อใช้ความคิด ใช้สมองได้อย่างเต็มที่ แต่ในบางสถานการณ์ เช่น การเรียนในห้องเรียนคุณกลับชอบที่จะยกมือตอบคำถาม คอยแนะนำอธิบายเพื่อนที่ยังไม่เข้าใจ เป็นเพราะคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมที่สบายใจ

หรือในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจเป็นคนชอบเข้าสังคม เป็นที่สนใจของคนรอบข้าง เวลาทำงานชอบแสดงความคิดเห็น และได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน แต่เมื่อถึงเวลาพักผ่อนกลับชอบอยู่คนเดียว ใช้ความคิดอยู่กับตัวเองเพื่อพักผ่อนชาร์จพลัง ก่อนที่จะกลับไปเข้าสังคมอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น แบบนี้เรียกว่า Ambivert

Photo : Shutterstock

สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องหาสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่ตัวคุณรู้สึกสบายใจมากที่สุดให้เจอ เพื่อดึงจุดเด่นของคุณออกมาใช้ให้ถูกที่ถูกเวลา

งานแบบไหนที่เหมาะกับคนแต่ละประเภท?

คนที่เป็น Introvert มักชอบงานที่สามารถจัดการเวลาได้ด้วยตัวเอง ชอบทำงานคนเดียว มีอิสระ และชอบงานที่ทำจากที่บ้านได้ ดังนั้นงานที่เหมาะกับคน Introvert น่าจะเข้าข่ายประเภทงานดังนี้

งานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ คำนวนตัวเลข สถิติ เนื่องจากต้องใช้สมาธิ และได้อยู่กับตัวเองมากกว่า งานที่เกี่ยวกับการวิจัย ทั้งวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา เทคโนโลยี การวิจัยการตลาด เพราะส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องทำคนเดียว หรือทำกับทีมขนาดเล็ก ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการคิด วิเคราะห์เชิงลึก งานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ทั้งศิลปิน นักเขียน นักออกแบบกราฟฟิก และช่างภาพ ที่ต้องการอิสระทางความคิด

ภาพจาก Shutterstock

คนที่เป็น Extrovert มักชอบงานที่ต้องติดต่อ พบปะกับผู้คนจำนวนมาก และไม่ชอบทำงานคนเดียว ดังนั้นงานที่เหมาะกับคน Extrovert คือ

งานที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยเฉพาะครู อาจารย์ ที่ต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนตลอดเวลา งานที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ เช่น ฝ่ายบุคคล ที่ทำหน้าที่คัดเลือกคนที่มีความสามารถเหมาะสมกับบริษัท พัฒนาคน สร้างแรงบันดาลใจที่ดีในการทำงาน ซึ่งต้องติดต่อประสานงานกับคนทั้งองค์กร งานที่เกี่ยวข้องกับการขาย การทำธุรกิจ เพราะจำเป็นต้องใช้ทักษะการพูด การเข้าสังคมเพื่อโน้มน้าวให้คนซื้อสินค้า

Photo : Shutterstock

ส่วนคนที่เป็น Ambivert สามารถใช้ลักษณะนิสัยที่อยู่ตรงกลางเป็นข้อได้เปรียบ จากการวิจัยที่ทำโดย Adam Grant พบว่าพนักงานขายที่เป็น Ambivert สามารถปิดการขายได้ดีกว่าพนักงานที่เป็น Introvert และ Extrovert ถึง 24% เพราะคน Ambivert สามารถใช้ทักษะการเข้าสังคมที่ดี ช่วยพูดให้ข้อมูล โน้มน้าวให้คนซื้อสินค้า แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องนิ่ง เงียบ และปล่อยให้ลูกค้าได้ใช้ความคิด และตัดสินใจด้วยตัวเขาเองเช่นกัน จึงทำให้ปิดการขายได้ดีกว่านั่นเอง

อย่างไรก็ตามอย่าปล่อยให้การแบ่งประเภทของคนเพียง 3 ประเภท มาเป็นสิ่งตัดสินว่าคุณจะทำอาชีพอะไร เพราะอย่าลืมว่าไม่มีใครเป็น Introvert Extrovert หรือ Ambivert เต็ม 100% สิ่งสำคัญคือหาตัวเองให้เจอว่าชอบทำงานแบบไหน ลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร ต้องรู้จักเน้นเสริมจุดเด่น ลบจุดด้อยของตัวเอง เพื่อทำให้มีความสุขกับการทำงานมากที่สุด

ที่มา – money, cnet, fastcompany, scienceofpeople

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา