เผยเทคนิคการสัมภาษณ์งาน สำหรับคน “Extrovert” และ “Introvert”

คุณเป็นบุคคลประเภทไหน Introvert หรือ Extrovert สามารถเรียนรู้เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบตัวคุณเองได้ เพื่อให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Photo : Shutterstock

JobThai เว็บไซต์จัดหางานได้เผยเทคนิคการสัมภาษณ์ของคน 2 บุคลิกทั้งแบบ Extrovert และ Introvert เพื่อให้มีการสื่อสารได้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากแต่ละคนมีบุคลิกภาพ ลักษณะท่าทางการแสดงออกที่ต่างกัน ซึ่งลักษณะเฉพาะตัวเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินว่าเราจะได้งานที่ต้องการนั้นหรือไม่

เทคนิคสัมภาษณ์งานของคน Extrovert

คนที่มีลักษณะแบบ Extrovert เป็นคนที่มักจะมีความสามารถในการเข้าสังคม เพราะพูดเก่ง และเข้ากับคนได้ดี ซึ่งการสัมภาษณ์งานก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่จริง ๆ แล้วการสัมภาษณ์งานถือเป็นความท้าทายสำคัญอย่างหนึ่งที่คนกลุ่มนี้ต้องเผชิญ เพราะพวกเขามักจะพูดสิ่งที่รู้สึกออกมาอย่างรวดเร็วจนอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ เนื่องจากการสัมภาษณ์แต่ละครั้งมีหลายองค์ประกอบที่ผู้สัมภาษณ์นำมาใช้ในการตัดสิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะในการทำงาน การสื่อสาร  ทัศนคติ ล้วนมีส่วนสำคัญทั้งสิ้น ดังนั้นเทคนิคในการสัมภาษณ์งานที่คน Extrovert ควรนำไปปรับใช้ มีดังนี้

  • สร้างความได้เปรียบด้วยการเลือกงานที่ได้พบปะผู้คน

หากต้องทำงานที่ไม่ได้สนใจ หรือไม่ตรงกับความเป็นตัวตน อย่างการทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ไม่ได้ออกไปไหนและไม่ค่อยได้พูดกับใคร อาจทำให้คน Extrovert เกิดความเบื่อหน่าย ให้ลองทบทวนการเลือกตำแหน่งงานที่จะสามารถนำจุดแข็งมาใช้ได้ ซึ่งงานที่เข้ากับคน Extrovert ได้ดีคืองานประเภทที่ได้พบปะผู้คนอย่างงานขาย งานบริการลูกค้า (AE) งานการตลาด งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

  • หลีกเลี่ยงการพูดคุยเล่นและเรื่องส่วนตัวที่มากเกินไป

การพูดคุยก่อนเริ่มการสัมภาษณ์แม้ว่าจะเป็นเรื่องดีในการทำความรู้จักกันและทำให้บรรยากาศการสัมภาษณ์ดูผ่อนคลายมากขึ้น แต่ก็เป็นช่วงเวลาในการสร้างความประทับใจแรกที่ผู้สัมภาษณ์จะรู้สึกได้ ดังนั้นไม่ควรนำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องมาเล่ามากจนเกินไป โดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวเพราะอาจทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกถึงความไม่เป็นมืออาชีพ

Photo : Shutterstock
  •   นำเสนอตัวเองให้เหมาะสมกับประเด็นคำถามที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการ

โดยธรรมชาติของคน Extrovert จะชอบพูดเสนอความเป็นตัวเองให้มากไว้ก่อน แต่สิ่งสำคัญในการสัมภาษณ์งานคือต้องพยายามจับประเด็นผู้สัมภาษณ์ให้ได้ ควรตอบให้กระชับและตรงประเด็นมากที่สุด แต่หากผู้สัมภาษณ์ถามคำถามปลายเปิดมาก็สามารถ อธิบายเพิ่มเติมด้วยการยกตัวอย่างสถานการณ์หรือผลงานที่เคยทำมา ซึ่งจะเป็นการนำเสนอตัวเองที่เหมาะสมและผู้สัมภาษณ์ก็จะรู้สึกถึงความตั้งใจของเราได้เป็นอย่างดี

  • เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่ดี

คน Extrovert มักจะชอบเป็นผู้นำในการสนทนา แต่สำหรับการสัมภาษณ์งานต้องมองถึงความเหมาะสมและกาลเทศะเป็นสำคัญ โดยให้ผู้สัมภาษณ์เป็นคนนำบทสนทนาบ้าง และยอมเป็นผู้ฟังที่ดี เพราะจะทำให้ทราบถึงแนวทางของการสัมภาษณ์ว่าจะไปในทิศทางไหน และอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรทำคือการพูดแทรกในระหว่างที่ผู้สัมภาษณ์กำลังพูด เพราะคน Extrovert มักจะตอบคำถามขึ้นมาทันทีที่คิดได้ ดังนั้นควรฟังให้จบประโยค รวมถึงทบทวนคำถามให้ดีก่อนแล้วค่อยตอบออกไป อย่ารีบพูดแทรกจนทำให้คนสัมภาษณ์รู้สึกว่าความใจร้อนของเราอาจกลายเป็นปัญหาในการทำงานได้

  • ใช้จุดแข็งด้านการสื่อสารและกล้าแสดงออกให้เป็นประโยชน์

การแสดงออกถึงความมั่นใจ ความเป็นมิตร รวมถึงทักษะการสื่อสารที่ดี เป็นจุดแข็งสำคัญของคน Extrovert ดังนั้นควรหมั่นพัฒนาจุดแข็งเหล่านี้ พร้อมนำมาปรับใช้ในระหว่างการสัมภาษณ์อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความประทับใจและเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้งาน

เทคนิคสัมภาษณ์งานของคน Introvert

ส่วนการสัมภาษณ์งานสำหรับคน Introvert อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างกดดัน เพราะลักษณะของคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ชอบเก็บตัว พูดน้อย ไม่ชอบเข้าสังคมที่มีคนจำนวนมาก ด้วยลักษณะนี้เองที่สร้างความกดดันให้กับคน Introvert และอาจทำให้การสัมภาษณ์งานออกมาไม่ดีเท่าที่ควร จึงทำให้คนกลุ่มนี้ต้องมีการเตรียมตัวให้มากกว่าคนอื่น สำหรับเทคนิคการสัมภาษณ์งานที่คน Introvert ควรนำไปปรับใช้เพื่อเสริมความมั่นใจในระหว่างการสัมภาษณ์ ได้แก่

  • ศึกษารายละเอียดของงาน และประเด็นคำถามที่มักถูกถามเพื่อลดความประหม่า

การวางแผนก่อนการสัมภาษณ์ถือเป็นสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจให้คนกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี เริ่มต้นด้วยการทบทวนคุณสมบัติของตำแหน่งงานให้ละเอียด แล้ววิเคราะห์ตนเองว่าเหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับหรือไม่ อีกทั้งควรฝึกตอบคำถามที่มักถูกใช้ในการสัมภาษณ์งาน เช่น การแนะนำตัวเอง การเล่าถึงสิ่งที่เคยทำมาในอดีต ฯลฯ หากเราตอบได้อย่างมั่นใจก็จะเป็นผลดีต่อการสัมภาษณ์งาน นอกจากนี้ควรไปถึงก่อนเวลานัดสัมภาษณ์เพื่อที่จะได้สร้างความคุ้นเคยกับสถานที่ และลดอาการประหม่าลงได้

  • สร้างความมั่นใจก่อนการสัมภาษณ์งานจริง

คน Introvert มักไม่ค่อยขอให้ใครมาช่วยถามคำถามสัมภาษณ์ เพราะคิดว่าเป็นการรบกวนผู้อื่นเกินไป ฉะนั้นการอัดวิดีโอสัมภาษณ์ด้วยตัวเองจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด อีกทั้งยังทำให้เราเห็นถึงจุดบกพร่องและสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุดมากที่สุดอีกด้วย

Photo : Shutterstock
  • พูดถึงความสำเร็จต่างๆ ด้วยความมั่นใจ

หลายคนมักจะไม่ค่อยมั่นใจที่จะพูดถึงความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมาของตัวเอง แต่ในการสัมภาษณ์งานหากไม่กล้าบอก และแสดงออกถึงความสำเร็จเช่นนี้อาจทำให้เสียเปรียบคู่แข่งคนอื่น เพราะถึงแม้ผู้สัมภาษณ์จะดูผลงานจากในเรซูเม่ หรือแฟ้มสะสมผลงานได้ แต่การบอกเล่าเรื่องราวในเชิงลึกด้วยตัวเราเองย่อมทำให้เราเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้น ดังนั้นลองปรับมุมมองเกี่ยวกับการพูดถึงความสำเร็จให้เป็นเหมือนการเล่าเรื่องราวบางอย่างที่สามารถทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์ตัดสินใจรับเราเข้าทำงานได้ง่ายขึ้น

  • นำข้อดีของตัวเองมาเป็นจุดขาย

ข้อดีของคนกลุ่มนี้คือการเป็นผู้ฟังที่ดีที่พร้อมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น มีความเห็นอกเห็นใจ นอกจากนี้ยังเป็นคนจริงจัง และมุ่งเน้นเรื่องรายละเอียดในงาน งานที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้คือ งานที่ใช้ความคิด และไม่ต้องพบปะผู้คนเยอะๆ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา นักวิจัย ตลอดจนศิลปิน นักเขียน ผู้ตรวจพิสูจน์อักษร กราฟิกดีไซน์เนอร์ งานไอที เป็นต้น

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา