Jeff Bezos เจ้าพ่อ Amazon ทุ่มเงินกว่า 3 แสนล้านบาทตั้งกองทุนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

หลังจาก Jeff Bezos ปฎิเสธไม่เข้าร่วมโครงการ The Giving Pledge หรือพันธสัญญาที่จะมอบเงินมากกว่าครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ล่าสุดเขาประกาศนำเงินส่วนตัวกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3.1 แสนล้านบาท จัดตั้งกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ชื่อว่า Bezos Earth Fund แล้ว

แม้ว่าการจัดตั้งกองทุน Bezos Earth Fund จะไม่ได้เข้าร่วมโครงการ The Giving Pledge แต่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ปัจจุบัน Jeff Bezos มีทรัพย์สินรวมกว่า 1.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4.06 ล้านล้านบาท

Jeff Bezos กล่าวว่า กองทุนนี้ตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่นักวิทยาศาสตร์ นักรณรงค์ และองค์กรอิสระต่างๆ ที่มีหน้าที่ปกป้อง และคุ้มครองธรรมชาติ ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน บริษัทขนาดเล็ก ใหญ่ หรือหน่วยงานระดับสากลก็ได้

Amazon ตั้งเป้า Amazon’s climate pledge เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ไม่ใช่เฉพาะ Jeff Bezos เท่านั้นที่สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายน 2019 Amazon ได้ประกาศโครงการ Amazon’s climate pledge หรือพันธสัญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของ Amazon ที่ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ภายในปี 2040 ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2030 และใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อขนส่งสินค้า 100,000 คันภายในปี 2030

ที่มา – Business Insider

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา