ญี่ปุ่นฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง: จำนวนผู้ชายเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 13 ปี

ญี่ปุ่นฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น อีกแล้ว อัตราการฆ่าตัวตายในญี่ปุ่นปี 2022 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จำนวนผู้ฆ่าตัวตายที่เป็นเพศชายเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 13 ปี

Japanese
Photo by Masaaki Komori on Unsplash

การตายของผู้ชายเพิ่มขึ้นจาก 604 ราย เป็น 14,543 คน จากจำนวนรวมทั้งหมดของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 21,584 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 577 คน ซึ่งอัตราการฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ชายนี้อยู่ในช่วงวัย 40 ปีขึ้นไปถึงวัย 60 ปี ซึ่งรวมทั้งผู้ที่อยู่ในวัยได้รับบำนาญหรือผู้ที่ว่างงานนั้นถือว่าอยู่ในกลุ่มที่โดดเด่นมาก นอกจากนี้ การฆ่าตัวตายในหมู่คนดังก็ถือว่าสร้างผลกระทบค่อนข้างมาก

ขณะที่การฆ่าตัวตายในหมู่ผู้หญิงนั้น พบว่า มีจำนวนที่ลดลง 27 คน อยู่ที่ 7,041 คน แต่ก็ถือว่ามีจำนวนที่มากกว่าช่วงก่อนเกิดโรคระบาดกว่า 1,000 คน ซึ่ง 10 ปีก่อนหน้านี้จำนวนผู้ฆ่าตัวตายลดลงต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่เพิ่งจะกลับมาเพิ่มขึ้นหลังเกิดโรคระบาดในช่วงปี 2020

ปี 2022 การฆ่าตัวตายในหมู่คนว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว อยู่ที่ 1,038 คน ขณะที่ผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยเงินบำนาญหรือได้รับสิทธิประโยชน์จากการจ้างงานก็เพิ่มขึ้นจาก 705 คนเป็น 5,347 คน ซึ่งแรงจูงใจส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาด้านสุขภาพ 11,125 คน ขณะที่ปัญหาครอบครัวอยู่ที่ 4,214 คน

นอกจากนี้ Chiyo Igarash ศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่ง Tokyo University of Technology และผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันการฆ่าตัวตายระบุว่า ปัญหาด้านเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ค่าเงินเยนอ่อน ก็อาจจะส่งผลกระทบด้วย

ที่มา – Nikkei

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา