ผลสำรวจพบ คนญี่ปุ่นทั้งหญิงและชายสูบบุหรี่ลดลงแล้ว ส่วนหนึ่งมาจากการแก้กฎหมาย

ผลสำรวจจากกระทรวงสาธารณสุข ญี่ปุ่น ประจำปี 2022 พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของคนญี่ปุ่นลดลงต่อเนื่อง คาดว่าเป็นผลสืบเนื่องจากการพยายามสื่อสารให้เห็นถึงพิษภัยจากบุหรี่ ตลอดจนการปรับแก้กฎหมายเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับภัยจากควันบุหรี่มือสองด้วย 

Japan smoking
Photo by Max Anderson on Unsplash

ผู้ชายสูบบุหรี่ลดลง 3.4% เทียบจากปี 2019 ลดลงราว 25.4% ขณะที่ผู้หญิงสูบบุหรี่ลดลง 1.1% หรือประมาณ 7.7%

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น สำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ทั้งในกลุ่มที่สูบบุหรี่ทุกวันและสูบเป็นบางวัน โดยผู้ชายสูบบุหรี่ลดลงเป็นสัดส่วน 1 ใน 4 ของปี 2022 ขณะที่ก่อนหน้านั้น ปี 2001 มีสักส่วนการสูบบุหรี่ราว 1 ใน 2 ราย

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขฯ มองว่าผลจากการปรับแก้กฎหมายช่วยลดจำนวนคนสูบลงด้วย มีการผ่านกฎหมายที่ปรับแก้เมื่อเดือนเมษายน 2020 มีมาตรการต่างๆ เข้ามาจัดการ เช่น ห้ามสูบบุหรี่ภายในตัวอาคารและสถานที่หลายแห่งด้วยกัน ตลอดจนเรียกร้องให้องค์กรธุรกิจที่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ภายในตัวอาคาร ต้องจัดทำพื้นที่แยกส่วน เพื่อให้คนเข้าไปสูบบุหรี่ได้

ผลสำรวจพบว่า อัตราการใช้บุหรี่มักใช้ในกลุ่มผู้ชายวัย 40 ปีขึ้นไป ราว 34.6% ตามด้วยวัย 50 ปีขึ้นไป ราว 32.6% และผู้ชายวัย 30 ปีขึ้นไปราว 29.9% 

ขณะที่ผู้หญิง สูบบุหรี่วัย 50 ปีขึ้นไปคือกลุ่มใหญ่ที่สุดราว 12.0% ผู้หญิงวัย 40 ปีขึ้นไปราว 11.6% ส่วนผู้หญิงวัย 30 ปีขึ้นไป ราส 9.0%

อัตราการสูบบุหรี่ของคนวัย 30 ปี ถึง 50 ปีจึ้นไปอยู่ในสัดส่วนที่สูงทุกช่วงวัย แต่มีอัตราที่ลดลงแล้วเมื่อเทียบกับปี 2019

ที่มา – Japan Today

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา