อายุขัยของคนญี่ปุ่น ลดลง 2 ปีติดต่อกันแล้ว: สาธารณสุขรายงาน นี่คือสถานการณ์ผิดปกติ

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น เผยข้อมูลด้านประชากร พบว่า อายุคาดเฉลี่ย หรืออายุขัยของคนญี่ปุ่นในปี 2022 นั้น มีอัตราที่ลดลงสองปีติดต่อกันแล้ว ผลของอายุขัยที่ลดลงนี้มาจากสาเหตุของโควิดระบาดอย่างมีนัยสำคัญ 

Japanese

อายุเฉลี่ยของผู้หญิงอยู่ที่ 87.09 ปี ลดลง 0.49 ปี และผู้ชายลดลง 0.42 ปี เป็น 81.05 ปี โดยชาวญี่ปุ่นกว่า 47,000 คนเสียชีวิตเพราะไวรัส แม้ว่าระยะเวลาของการมีชีวิตจะลดลงต่อเนื่อง แต่ก็ถือว่าผู้หญิงญี่ปุ่นมีอายุที่ยืนยาวที่สุดในโลกแล้ว ตามด้วยผู้หญิงเกาหลีใต้ที่มีอายุเฉลี่ย 86.6 ปี และสเปน 85.83 ปี

หากเทียบอายุขัยของผู้ชายแล้ว พบว่า ญี่ปุ่นตกจากอันดับ 3 มาอยู่อันดับ 4 ของโลก โดยมีสวิสเซอร์แลนด์ยืนหนึ่งในที่นี่ อายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 81.6 ปี ตามด้วยสวีเดน อายุเฉลี่ย 81.34 ปี และออสเตรเลียมาเป็นอันดับสามคือ 81.30 ปี

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นระบุว่า สถานการณ์ที่อายุขัยเฉลี่ยของชาวญี่ปุ่นลดระยะเวลาลงนี้ ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2010-2011 เป็นครั้งแรกที่มีการลดลงสองปีติดต่อกัน ซึ่งถือว่า “ผิดปกติ” อย่างไรก็ดี มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะกลับมาดีขึ้น หมายความว่าจะไม่มีจำนวนลดลงอีก และน่าจะเป็นเพราะผลสืบเนื่องมาจากโควิดระบาดเป็นปัจจัยสำคัญ

ขณะเดียวกัน สถานการณ์ที่เกี่ยวกับความตายจะยังไม่เปลี่ยนแปลง สาธารณสุขญี่ปุ่นคาดว่า มีความเป็นไปได้ว่าผู้หญิงที่เกิดในปี 2022 จะเสียชีวิตเนื่องจากไวรัสในอนาคตราว 3.03% ส่วนผู้ชายจะเสียชีวิตราว 3.28% หรือมากกว่าเท่าตัวจากปี 2021 ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมา มีเด็กเกิดใหม่ โดยแบ่งเป็นผู้หญิง 87.9% และผู้ชาย 75.3% คาดว่าจะมีอายุยืนยาวถึง 75 ปี ในขณะที่ผู้หญิงราว 49.8% และผู้ชายราว 25.5% จะมีอายุยืนยาวถึง 90 ปี

นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่า ราว 42.10% ของผู้หญิงและผู้ชายราว 47.12% ที่เกิดในปี 2022 จะเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง ขณะเดียวกัน หากโรงมะเร็งหรือโรคอื่นๆ ไม่ใช่สาเหตุของการเสียชีวิต ผู้หญิงจะมีอายุยืนขึ้นเฉลี่ย 5.07 ปี ส่วนผู้ชายอายุยืนขึ้น 6.11 ปี

ที่มา – Japan Today 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา