วัยรุ่นญี่ปุ่นหมดหวังกับอนาคต ไม่คิดว่าประเทศจะพัฒนาได้อีก

Nippon Foundation เผยผลสำรวจวัยรุ่นอายุ 18 ปี จาก 9 ประเทศ ประกอบด้วย จีน อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เกาหลีใต้ เยอรมนี และญี่ปุ่น จำนวน 9,000 ราย 

โดยผลสำรวจพบว่า ญี่ปุ่นที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกนั้น เหล่าวัยรุ่นสิ้นหวังกับอนาคตประเทศชาติในอัตราที่ต่ำกว่า 10% และยังขาดแรงปรารถนาที่คิดว่าสังคมจะเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ 

Japan ภาพจาก Pixabay

ขณะที่วัยรุ่นจีนคาดว่าประเทศจะพัฒนาได้ไกลกว่านี้เกือบ 100% หรือที่สัดส่วนประมาณ 96.2% และคิดว่าประเทศจะแย่ลงกว่าเดิมอยู่ที่ 0.1% ขณะที่สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ต่างคิดว่าประเทศจะไม่พัฒนาขึ้นเช่นกัน

ขณะที่ประเด็นเรื่องความต้องการที่อยากจะแก้ไขปัญหาในสังคม วัยรุ่นก็ตอบสนองน้อยสุด อยู่ที่ 46.4% น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 6 ประเทศที่เหลือ มีความต้องการแก้ไขปัญหาในสังคมมากกว่า 60% 

เมื่อถามถึงประเด็นเรื่องความคิดว่า พวกเขาจะช่วยให้สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้หรือไม่ วัยรุ่นญี่ปุ่นในสัดส่วนน้อยกว่า 20% เชื่อว่าพวกเขาจะสามารถช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ ถือว่าเป็นผลสำรวจที่ต่ำที่สุดในบรรดาวัยรุ่นอีก 8 ประเทศที่เหลือ

ขณะที่ประเด็นเรื่องคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่หรือยัง วัยรุ่นญี่ปุ่นวัย 18 ปีมองว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วอยู่ที่ 30% เมื่อถามว่าคิดว่าตัวเองมีความรับผิดชอบเสมือนเป็นสมาชิกของสังคมเพียงใด คนญี่ปุ่นมองตัวเองว่าเป็นสมาชิกของสังคมกว่า 40% 

โดยรวมแล้ว คนญี่ปุ่นวัย 18 ปีไร้ซึ่งความหวังที่จะเห็นประเทศมีความเปลี่ยนแปลงและมีสัดส่วนน้อยมากที่มองว่าประเทศไม่น่าจะพัฒนาอะไรต่อไปได้อีก 

ที่มา – Nippon 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา