ผลสำรวจพบ บริษัทญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก

บริษัทญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก หลังจากที่ก่อนหน้านี้เผชิญกับเรื่องสังคมสูงวัย คนเกิดน้อยลง คนสูงอายุเพิ่มขึ้น แรงงานต่างชาติก็ลดจำนวนลงด้วย หลังโควิดระบาด เศรษฐกิจญี่ปุ่นก็เติบโตช้าลง ปัญหาขาดแคลนแรงงานนี้เองที่ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วย

Japan

Teikoku Databank สำรวจข้อมูลจากบริษัทกว่ากว่า 11,000 แห่ง พบว่าราว 50.1% รู้สึกว่าองค์กรกำลังประสบปัญหากับภาวะขาดแคลนแรงงาน มุมมองของบริษัทที่มีจำนวนมากเช่นนี้เกิดขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่พฤศจิกายน 2019 ที่ผ่านมา

ผลสำรวจนี้จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2022 สำรวจจากบริษัท 26,494 แห่งทั่วประเทศ มีผู้ตอบรับราว 11,621 แห่ง หรือราว 43.9% การสำรวจนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นจัดตั้ง Digital Agency (หน่วยงานที่จะมาเปลี่ยนผ่านระบบราชการให้รวดเร็วมากขึ้น) ได้ 1 ปี

แม้มาตรการควบคุมโรคระบาดด้วยการควบคุมพรมแดนจะผ่อนคลายลง จนรัฐบาลคาดหวังว่าโครงการลดราคาจะช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและทำให้อุตสาหกรรมต่างๆ ฟื้นตัวนั้น ในหลายๆ บริษัทก็ยังกังวลว่าเขาจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้เนื่องจากกำลังขาดแคลนแรงงาน

หนึ่งปีหลังการก่อตั้ง Digital Agency ของรัฐบาลญี่ปุ่น บริษัทหลายแห่งต่างพยายามหาทางสร้างขีดความสามารถในการเปลี่ยนผ่านองค์กรโดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ (digital transformation: DX) โดยการนำนวัตกรรมมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลทางธุรกิจ

โดยนายกญี่ปุ่น Fumio Kishida เองก็เคยประกาศว่าจะมีการลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนั้น จะต้องเป็นการลงทุนผ่าน 4 เรื่องสำคัญด้วยคือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สตาร์ทอัพ รวมทั้งการสนับสนุนของภาครัฐในระดับ 1 ล้านล้านเยนยาวนานกว่า 5 ปี เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเพิ่มทักษะในการทำงานขึ้นมาใหม่

ผลการสำรวจพบว่า ราว 30.4% ขององค์กรต่างๆ ระบุว่า ขาดแคลนแรงงานนอกระบบ ทั้งในธุรกิจประเภทร้านอาหาร ภัตตาคาร และภาคการให้บริการ ก่อนหน้านี้อัตราของพนักงานนอกระบบมีสัดส่วนที่สูงกว่า แต่ตอนนี้ลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ พนักงานประจำที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือในส่วนที่ให้บริการด้านข้อมูล ราว 71.3% รองลงมาคือภาคส่วนที่จัดหางานอยู่ที่ 65.0% และในส่วนที่ทำหน้าที่บำรุงรักษาและรักษาความปลอดภัย อยู่ที่ 64.6%

ที่มา – Japan Today, TBD

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา