รัฐบาลญี่ปุ่นใจดี แจกเงิน 6 แสนเยนให้คู่รักแต่งงานใหม่ กระตุ้นคนสละโสด-แต่งงาน-มีลูก

รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมสนับสนุนเงิน 600,000 เยน หรือประมาณ 178,000 บาท ให้กับคู่แต่งงานใหม่ เพื่อช่วยคู่แต่งงานเริ่มจ้นชีวิตใหม่ นำไปใช้จ่ายเป็นค่าเช่าที่อยู่อาศัย หรือใช้จ่ายอื่นๆ

ภาพจาก Shutterstock

อย่างที่ทราบกันดีว่า ประเทศญี่ปุ่นต้องเผชิญกับปัญหาภาวะสังคมผู้สูงอายุ มีประชากรเกิดใหม่น้อย คนส่วนใหญ่ไม่อยากแต่งงาน หรือแต่งงานตอนอายุมากๆ จากสถิติปัจจุบันพบว่า อัตราการมีบุตรต่อประชากรหญิง 1 คน อยู่ที่ 1.36 เท่านั้น (ผู้หญิงญี่ปุ่น 1 คน มีบุตรเฉลี่ย 1.36 คน) ส่วนปีที่แล้วมีประชากรเกิดใหม่เพียง 865,000 คนเท่านั้น

รัฐบาลญี่ปุ่น ให้เงินคู่รักแต่งงานใหม่ จูงใจให้คนแต่งงาน

รัฐบาลญี่ปุ่นจึงต้องออกมาตรการสนับสนุนเงิน เพื่อกระตุ้นให้ประชาการแต่งงานมากขึ้น โดยมีเงื่อนไขคือ คู่แต่งงานต้องมีอายุตำ่กว่า 40 ปี มีรายได้รวมกันไม่เกิน 5.4 ล้านเยน หรือประมาณ 1.6 ล้านบาท ส่วนผู้ที่จะได้เงินช่วยเหลือแบบเต็มจำนวน จะต้องมีอายุ 35 ปีขึ้นไป และมีรายได้รวมกันไม่เกิน 4.8 ล้านเยน หรือประมาณ 1.4 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีหน่วยงานท้องถิ่น ที่เข้าร่วมกับนโยบายนี้เพียง 281 แห่ง หรือประมาณ 15% เท่านั้น เพราะหน่วยงานท้องถิ่นเหล่านี้ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองครึ่งหนึ่ง แต่ในอนาคตรัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะสนับสนุนเงินงบประมาณให้ คิดเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 เริ่มตั้งแต่ปี 2021 ที่จะถึงนี้

“เงิน” ปัจจัยหลักที่ทำให้คนญี่ปุ่น ไม่ยอมแต่งงาน

สาเหตุหนึ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นจำเป็นต้องให้เงินสนับสนุนคู่แต่งงานใหม่ เพื่อกระตุ้นในคนแต่งงาน ไม่ใช่แค่เรื่องอัตราการมีบุตรต่อประชากรหญิง 1 คน เท่านั้น เพราะจริงๆ แล้ว สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้คนไม่แต่งงาน คือเรื่องเงิน

จากสถิติที่สำรวจโดยสถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมของประเทศญี่ปุ่น (National Institute of Population and Social Security Research) เมื่อปี 2015 พบว่า ชายโสดอายุ 25-34 ปี กว่า 29.1% และหญิงโสดอายุ 25-34 ปี กว่า 17.8% มองว่า การขาดแคลนเงิน คือสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้พวกเขาอยู่เป็นโสด และไม่คิดที่จะแต่งงาน

ที่มา – Japantoday

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา