ญี่ปุ่นเตรียมอนุญาตส่งพัสดุผ่านโดรน-รถบรรทุกขับเคลื่อนด้วยตนเอง แก้ป้ญหาแรงงานขาดแคลน

เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่นมากขึ้น และคงไม่แปลกที่รัฐบาลจะหันมาใส่ใจกับเรื่องนี้ โดยเตรียมผ่านกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นโดรน, รถบรรทุกขับเคลื่อนด้วยตนเอง และการใช้ AI ทางการแพทย์

ภาพจาก pixabay.com

ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน

จากปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงาน และมองว่าเทคโนโลยีน่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต กับโครงสร้างพื้นฐานในประเทศได้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงเตรียมผ่านร่างกฎหมายในการส่งพัสดุบางชนิดด้วยโดรนภายในปี 2563 รวมถึงอนุญาตให้รถบรรทุกขับเคลื่อนด้วยตนเองสามารถให้บริการได้โดยมีกฎหมายรองรับภายในปี 2568

ขณะเดียวกันยังเตรียมผลักดันการใช้งาน Big Data และ AI ในอุตสาหกรรมการแพทย์อีกด้วย โดยในช่วงแรกอาจสร้าง Regulatory Sandbox ขึ้นมาเพื่อให้องค์กรเอกชนใดที่สนใจบริการข้างตนมาทดลองให้บริการภายในระบบปิด ก่อนที่จะให้ใบอนุญาต และสามารถให้บริการกับประชาชนทั่วไปได้

ทั้งนี้ตัวการส่งพัสดุด้วยโดรน และรถบรรทุกขับเคลื่อนด้วยตนเองนั้นจำเป็นต่อสถาการณ์ในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้มาก หลังจากขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมนี้ เช่นล่าสุดเดือนเม.ย. กลุ่ม Yamamoto บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่งพัสดุประกาศลดจำนวน พร้อมขึ้นราคาการใช้บริการ เพราะมีแรงงานไม่เพียงพอ

นอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังเตรียมศึกษาเรื่อง FinTech เป็นพิเศษเช่นกัน เพราะมองว่าเป็นอนาคตของการเติบโตเศรษฐกิจในประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบชำระเงิน, การกู้ยืม, การลงทุน รวมถึงการบริหารหลักทรัพย์ แต่ทั้งหมดนี้คงต้องศึกษาอีกระยะหนึ่ง ถึงจะออกมมาเป็นนโยบายที่ชัดเจนได้

อ้างอิง // Reuters

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา