คนไทยก็ต้องจ่าย ญี่ปุ่นเตรียมเก็บภาษีขาออกนอกประเทศ ราว 300 บาท เริ่ม 7 ม.ค.นี้เป็นต้นไป

ญี่ปุ่นเตรียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อเดินทางออกนอกประเทศ โดยรัฐบาลระบุว่าจะนำเงินภาษีไปพัฒนาขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

ต้องจ่ายทุกคน แม้จะเป็นพลเมืองญี่ปุ่นก็ตาม

ญี่ปุ่นเตรียมเก็บภาษีขาออกนอกประเทศ (Departure Tax) โดยจะเก็บค่าธรรมเนียมทุกคนที่เดินทางออกนอกประเทศทุกสัญชาติ ไม่เว้นแม้แต่พลเมืองญี่ปุ่น หากเดินทางโดยเรือหรือเครื่องบินออกนอกประเทศญี่ปุ่น จะต้องจ่ายเงินมูลค่า 1,000 เยน (ประมาณ 292 บาท)

  • มาตรการเก็บค่าธรรมเนียมใหม่นี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2019 เป็นต้นไป (หมายความว่า ใครที่ซื้อตั๋วไปญี่ปุ่นก่อนวันที่ 7 มกราคม 2019 จะได้รับการยกเว้นภาษี)

รัฐบาลญี่ปุ่น คาดว่า เงินภาษีที่เก็บในปีงบประมาณปี 2018 จะสูงถึง 6 พันล้านเยน (1,754 ล้านบาท) ส่วนในปีงบประมาณปี 2019 จะสูงถึง 5 หมื่นล้านเยน (1.46 หมื่นล้านบาท) โดยเงินภาษีทั้งหมดนี้รัฐบาลระบุว่า จะนำเอาไปปรับปรุงมาตรฐานขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เช่น นำมาพัฒนาเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (facial recognition) เพื่อนำมาใช้งานจริงในสนามบิน

นอกจากนั้น จะนำเงินภาษีไปส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวด้วย เนื่องจากในปี 2018 ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปในญี่ปุ่นสูงถึง 30 ล้านคน ส่วนในปี 2020 ที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก รัฐบาลคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสูงถึง 40 ล้านคนทั่วโลก ดังนั้นจึงเป็นที่แน่นอนว่า ภาษีขาออกนอกประเทศจะนำมาใช้เพื่อรองรับงานใหญ่ในครั้งนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 2 กรณีดังนี้

  1. เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี
  2. ผู้ที่เดินทางมาเพื่อแวะพักหรือเปลี่ยนเครื่องบิน และอยู่ในญี่ปุ่นไม่ถึง 24 ชั่วโมง
  • สำหรับการเก็บค่าธรรมเนียมภาษีขาออกนอกประเทศ รัฐบาลญี่ปุ่นบอกว่า จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่ใช้เงินสด (cashless payment) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของทุกคน

ที่มา – Japan Times

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา