ธนาคารญี่ปุ่นยังลดจำนวนพนักงานเรื่อยๆ บางแห่งมากกว่า 10%

ปัจจุบัน วงการธนาคารของญี่ปุ่นมีจำนวนพนักงานลดลงเรื่อยๆ โดยจากสถิติที่เก็บได้พบว่าธนาคารทั่วประเทศญี่ปุ่นกว่า 81 แห่งตั้งแต่ธนาคารขนาดใหญ่ระดับประเทศจนถึงระดับภูมิภาคกำลังมีจำนวนพนักงานลดลงเรื่อยๆ

ภาพจาก Shutterstock

จากรายงานของ Tokyo Shoko Research พบว่า จำนวนพนักงานธนาคารในญี่ปุ่นอยู่ที่ 223,778 คนในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยหากย้อนไปจะพบว่าจำนวนนี้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปีที่แล้ว และหากคำนวณแล้วการลดลงของพนักงานธนาคารในญี่ปุ่นครั้งนี้ถือว่าเป็นการลดลงที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2005 โดย 70% ของธนาคารทั้งหมด 81 แห่งมีจำนวนพนักงานลดลงเรื่อยๆ

ปัจจัยหลักที่ทำให้พนักงานธนาคารลดจำนวนลงมากนี้ เนื่องจากธนาคารในญี่ปุ่นลดการจ้างงานเด็กจบใหม่ โดยธนาคารพยายามเพิ่มความสามารถในการดำเนินงานด้วยการทำให้งานเอกสารต่างๆ กลายเป็นดิจิทัล

Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ หน่วยธนาคารของ MUFG สาขา Shinsaibashi ปัจจุบันคือ MUFG Bank

เมื่อมองที่จำนวน ธนาคารที่ลดจำนวนพนักงานลงมากที่สุดจะเป็นรายใหญ่ โดย Sumitomo Mitsui Banking Corporation มีจำนวนพนักงานลดลงสูงสุดถึง 710 คน ตามมาด้วย MUFG Bank ลดลง 577 คน และ Mizuho Bank ลดลง 310 คน

แต่หากนับเป็นอัตราส่วนแล้ว พบว่า Saga Kyoei Bank ธนาคารที่มีฐานในเมือง Saga มีจำนวนพนักงานลดลง 11% ในปีนี้หรือ 289 คน โดยธนาคารลดค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานลงราว 30% ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมานี้ โดยมีปัจจัยจากการปิดสาขา, ปรับโครงสร้าง และการจ้างงานที่น้อยลง

ธนาคารที่มีอัตราจ้างงานลดลงเป็นอันดับสองคือ คือ Joroku Bank ในเมือง Gifu ที่มีจำนวนพนักงานลดลง 9% เหลือ 2,480 คน ตามมาด้วย Chikuho Bank จำนวนพนักงานลดลง 8% เหลือ 548 คน

อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่ธนาคารญี่ปุ่นหลายแห่งยังปลดคน บางแห่งก็ยังพยายามรักษาพนักงานเอาไว้ โดยพบว่าค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าจ้างทั้งปีปีโดยเฉลี่ยของธนาคารเพิ่มขึ้น 0.2% ในปี 2018 ถือเป็นการเพิ่มสูงขึ้นครั้งแรกในรอบสามปี ซึ่งนอกจากการขึ้นเงินเดือนแล้ว ธนาคารบางแห่งยังต้องเพิ่มสวัสดิการอย่างเช่นการดูแลเด็กอีกด้วย

ที่มา – Nikkei Asian Review

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

คอลัมนิสต์ Brand Inside ผู้สนใจเรื่องของบริษัทเทคโนโลยี, ตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงด้านธนาคาร และการปรับตัวด้านเทคโนโลยีมาใช้ของบริษัทต่าง ๆ