รัฐบาลญี่ปุ่นแก้ปัญหาขาดแรงงานด้วยการกระตุ้นองค์กรต่างๆ ให้พนักงานทำงานจนอายุ 70 ปี

ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว และเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างมาก ทำให้รัฐบาลต้องออกมาแก้ไขเรื่องนี้ และการส่งนโยบายกระตุ้นให้องค์กรต่างๆ เปิดให้พนักงานทำงานจนอายุ 70 ปี ก็คือหนึ่งในนั้น

คนแก่
ภาพ pakutaso

ขยับจาก 65 เป็น 70 ปี

ก่อนหน้านี้อายุเกษียณของพนักงานบริษัทในประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ 65 ปี แต่ด้วยปัญหาขาดแคลนแรงงานทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายกระตุ้นให้ภาคธุรกิจเปิดให้พนักงานในบริษัทตัวเองทำงานได้จนถึงอายุ 70 ปี และเตรียมส่งเข้าขั้นตอนนิติบัญญัติ โดยคาดว่าจะบังคับใช้ได้ในเดือนเม.ย. 2564

สำหรับรายละเอียดของร่างฯ จะไม่ได้บังคับให้บริษัทเปิดให้พนักงานของตัวเองทำงานจนถึงอายุ 70 ปี แต่จะให้เลือก 1 ใน 5 ข้อที่จะทำให้พนักงานทำงานกับบริษัทนานขึ้น เช่นยืดอายุเกษียณจนถึงอายุ 70 ปี หรือปล่อยให้เกินกว่านั้น รวมถึงการจ้างงานพนักงานวัยสูงอายุที่ออกไปทำบริษัทตัวเอง หรือฟรีแลนซ์ เพื่อทำงานให้กับบริษัทก็ได้เหมือนกัน

ขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นยังออกระบบใหม่ที่ให้พนักงานบริษัทรวบรวมชั่วโมงการทำงานของตัวเองทั้งการทำงานที่บริษัท หรือทำงานส่วนตัว เพื่อรับรองอาการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บที่มาจากการทำงานล่วงเวลา เพราะปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นกระตุ้นให้พนักงานบริษัทมีงานที่สองมากขึ้น

อย่างไรก็ตามการกระตุ้นในลักษณะดังกล่าวถือเป็นเรื่องใหม่ เนื่องจากการทำงานที่สองนั้นเป็นเรื่องต้องห้ามมานานในประเทศญี่ปุ่น ในทางกลับกัน หากรัฐบาลญี่ปุ่นไม่กระตุ้นทั้งการให้พนักงานทำงานจนถึงอายุ 70 ปี หรือมีงานที่สอง ค่าใช้จ่ายด้านประกันสังคมของประเทศก็จะพุ่งสูงขึ้น และไม่มีแนวโน้มที่จะชะลอตัว

สรุป

การทำงานจนอายุ 70 ปีในบริษัทใดบริษัทหนึ่งก็คงเป็นเรื่องที่น่าเบื่อไม่น้อย หากไม่ได้รักงาน หรือมีสังคมที่ดีจริงๆ แต่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้น เพราะถ้าไม่กระตุ้นแบบนี้ มันก็คงเกิดสังคมสูงอายุ และรัฐบาลก็ต้องมาดูแลพวกเขา ที่สำคัญคือแรงงานก็ขนาดแคลน จนสร้างผลกระทบกับเศรษฐกิจของญี่ปุ่น

อ้างอิง // Japan Today

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา