เทร็นด์ใหม่บริษัทญี่ปุ่น ทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน ให้หยุด 3 วัน

ภาพจาก Pixabay

บริษัทนายจ้างในประเทศญี่ปุ่น กำลังเริ่มนโยบายใหม่คือ “ทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน หยุด 3 วัน” โดยหวังว่าลูกจ้างจะมีสมดุลในชีวิตและการงานมากขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องการปฏิรูประบบการจ้างงาน

สถิติของกระทรวงแรงงานญี่ปุ่นในปี 2015 พบว่าบริษัทจำนวน 8% อนุญาตให้หยุดงานสัปดาห์ละ 3 วันหรือมากกว่านั้น ซึ่งแนวโน้มบริษัทที่มีนโยบายแบบนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะจะช่วยดึงดูดแรงงานที่หายากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน

ตัวอย่างบริษัทที่ใช้นโยบายนี้คือ KFC Japan ลดจำนวนชั่วโมงทำงานลงเหลือ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และอนุญาตให้พนักงานเลือกวันหยุดเองตามต้องการได้ 3 วันต่อสัปดาห์, ร้านเสื้อผ้า Uniqlo ก็อนุญาตให้หยุดได้ 3 วันเช่นกัน

บริษัทบางแห่ง เช่น Uchiyama Holdings ที่ให้บริการดูแลสุขภาพ (nursing care) ยังมีข้อกำหนดทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่อนุญาตให้พนักงานทำงาน 4 วัน วันละ 10 ชั่วโมง แทนการทำงาน 5 วัน 8 ชั่วโมงได้ ส่วนเหตุผลก็เป็นเรื่องการดึงดูดแรงงานที่หายาก และป้องกันไม่ให้พนักงานที่มีอยู่แล้วต้องลาออก

บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับข้าว Satake ระบุว่าจะลดจำนวนการประชุมและเอกสารที่ไม่สำคัญลง เพื่อลดปริมาณงานที่ต้องทำโดยไม่จำเป็น และสามารถให้พนักงานทำงานน้อยลง นำเวลาว่างที่เพิ่มขึ้นไปพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ ได้

ที่มา – Nikkei

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา