Jack Ma แนะนำให้ปิดโรงเรียนเล็กๆ ตามชนบทจีน แล้วเปิดโรงเรียนประจำในเมืองแทน

นานๆ เราจะเห็น Jack Ma ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาในประเทศจีนสักที ซึ่งเรื่องนี้ถือว่ามีความสำคัญมากเกี่ยวกับอนาคตของชาวจีน และถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

ภาพจาก Shutterstock

Jack Ma กล่าวในงานสัมมนาของมูลนิธิการกุศลที่เขาตั้งขึ้น โดยได้แนะนำการแก้ปัญหาระบบการศึกษาตามจังหวัดชายขอบของจีน โดยบอกให้ยุบโรงเรียนตามจังหวัดชายขอบของจีนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 100 คน และให้สร้างโรงเรียนประจำ เพื่อให้นักเรียนที่โดนยุบโรงเรียนมาเรียนด้วยกันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา

โรงเรียนอยู่ไกลเดินทางลำบาก ทรัพยากรน้อย

“จากประสบการณ์ผม โรงเรียนตามจังหวัดชายขอบที่นักเรียนน้อยกว่า 100 คน โรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เพราะว่าโรงเรียนเล็กๆ เหล่านี้ไม่มีทรัพยากรเท่ากับโรงเรียนใหญ่ๆ เลยไม่ดึงดูดอาจารย์ให้มาสอน”

การแนะนำเรื่องการศึกษาครั้งนี้ มีที่มาจากมีรูปเด็กชายชาวจีนตัวเล็กๆ 8 ขวบต้องเดินฝ่าหิมะไปเรียน สร้างความลำบากให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก และเป็นที่ถกเถียงกันของชาวเน็ตในประเทศจีนเพราะระยะทางเฉลี่ยของโรงเรียนประถมในจีนเฉลี่ยอยู่ที่ 5 กิโลเมตร ส่วนถ้าโรงเรียนมัธยมอยู่ที่ 17.5 กิโลเมตร บางโรงเรียนใช้เวลาเดินทางไปกลับรวมแล้ว 5 ชั่วโมง

ผู้เชี่ยวชาญการศึกษามีความเห็นแย้ง

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาจาก National Institute of Education Sciences ที่ออกมาแย้งแจ็ค หม่าคือศาสตราจารย์ Chu Zhaohui ให้ความเห็นว่าว่า การที่ให้ส่งเด็กเข้าเรียนประจำจะสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาคือการที่เด็กแห่เข้ามาในเมืองใหญ่ๆ ที่มีการศึกษาพร้อมกว่า ทำให้เมืองใหญ่อยู่แล้วยิ่งแย่เข้าไปอีก

ศาสตราจารย์ Chu ได้เสริมอีกว่า สิ่งที่แก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการคมนาคมอย่างเช่นรถรับส่งเด็กไปโรงเรียนต้องมีความปลอดภัย รวมถึงยังมีประเด็นเรื่องความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนประจำซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยในจีน มีระบบครัวที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิตจากการทำอาหารเองในโรงเรียนประจำบ่อยๆ

หลายประเทศก็ยังมีปัญหานี้ รวมถึงไทย

ปัญหาด้านการศึกษาเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน โดยในต่างจังหวัดห่างไกล ยังมีโรงเรียนอีกมากที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอ ครูหนึ่งคนต้องสอนหลายวิชาและหลายชั้นเรียน เกิดความเหลื่อมล้ำและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งเปรียบเสมือนห้องสมุดที่ค้นหาข้อมูลความรู้ ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเด็กในเมืองและเด็กต่างจังหวัดอยู่มาก

ที่มาCaixin Global 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com