แจ๊ค หม่า: โลกปัจจุบันต้องการผู้ที่มีภาวะผู้นำ ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าเป็น “คนดี/คนเก่ง”

แจ๊ค หม่า อาลีบาบา Jack Ma Alibaba
แจ๊ค หม่า Photo: Shutterstock

แจ๊ค หม่า ขึ้นพูดที่โรงเรียนเตรียมทหารสหรัฐฯ

แจ็ค หม่า ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง Alibaba Group ได้ขึ้นพูดที่เวทีในโรงเรียนเตรียมทหาร เวสต์พอยท์ ในสหรัฐอเมริกา (The United States Military Academy – West Point) โดยในงานดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติการเป็นผู้นำในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ ตั้งแต่เรื่องความเป็นผู้นำ การปฏิวัติทางเทคโนโลยี และความท้าทายของมนุษยชาติ เราจึงขอสรุปใจความสำคัญของสุนทรพจน์แจ๊ค หม่า ดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ

“โลกปัจจุบันต้องการผู้ที่มีภาวะผู้นำ ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นคนดี(หรือเป็นคนเก่งแค่ไหน)”** 

หม่า บอกว่า ภารกิจสำคัญของการเป็นผู้นำคือการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งสร้างคุณค่าเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

  • ผู้นำจะต้องเป็นคนที่มองการณ์ไกลกว่าคนทั่วไปและลงมือทำเพื่อสังคม ผู้บริโภค และประชาชน
  • ผู้นำต้องฉลาดและรอบรู้ เนื่องจาก “คนฉลาดใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แต่คนรอบรู้จะรู้จักการเสียสละ และที่สำคัญจะต้องมีความกล้าหาญ และใจสู้”

ภาวะผู้นำถูกกำหนดโดยภารกิจที่ได้รับมอบหมาย คนส่วนใหญ่ต้องเห็นก่อนถึงจะเชื่อ แต่เราต้องสร้างความเชื่อและทำให้คนเห็นภาพชัดเจน ในฐานะผู้นำเราต้องเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีรุดหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ผู้นำควรมีคือการเข้าใจในเทคโนโลยี และผู้นำที่ดีต้องสามารถแข่งขันและร่วมมือได้ในเวลาเดียวกัน (co-competition) ต่างจากในอดีตที่เหล่าบรรดาผู้นำมักจะรู้จักแค่ “การแข่งขัน” หรือ “ร่วมมือ” เพียงอย่างเดียว 

แจ๊ค หม่า ที่โรงเรียนเตรียมทหาร เวสต์พอยท์ ในสหรัฐอเมริกา
แจ๊ค หม่า ที่โรงเรียนเตรียมทหาร เวสต์พอยท์ ในสหรัฐอเมริกา

2. การปฏิวัติเทคโนโลยี และความกินดีอยู่ดีของมนุษยชาติ

“การปฏิวัติทางเทคโนโลยีครั้งแรกและครั้งที่สอง นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ และ ตามลำดับ แต่การปฏิวัติเทคโนโนยีครั้งที่ 3 หรือครั้งปัจจุบัน ควรจะนำไปสู่การต่อสู้กับความยากจน โรคต่างๆ และมลพิษมากกว่า

หม่าบอกว่า วันนี้เราสร้างเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย มีเครื่องมือและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ในเรื่องความเป็นผู้นำยังตามหลังสิ่งเหล่านั้นอยู่ ศักยภาพของอาวุธพัฒนาไปไกลแล้วแต่ศักยภาพความเป็นผู้นำยังตามหลัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อมนุษยชาติได้

  • บริษัทเทคโนโลยี ควรระลึกเสมอว่า สิ่งที่ผู้นำสามารถทำได้คือการสร้างค่านิยมที่ดีและรับผิดชอบต่อการกระทำของตน ถ้าสังคมกังวลเรื่องตกงาน บริษัทก็ควรเพิ่มการจ้างงาน”  
  • ในฐานะผู้นำ เราต้องคิดเผื่อคนอื่นเสมอ”

** ต้นฉบับแปลครั้งแรก Brand Inside ใช้สำนวนการแปลของฝ่ายประชาสัมพันธ์ Alibaba ประเทศไทย อย่างไรก็ดี ในภาษาอังกฤษที่แจ๊ค หม่าใช้คือ “The world today needs leadership. Not to prove how good you are, but to enable mankind to solve problems together”

ที่มา – Alizila

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา