Jack Ma เปิดสำนักงาน Alibaba ในมาเลเซีย ประกาศดัน SME ท้องถิ่นบุกตลาดโลก

Jack Ma ทำพิธีเปิดสำนักงานของ Alibaba ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตามแผนการใหญ่ของ Alibaba ที่เปิด eWTP (Electronic World Trade Platform) แห่งแรกในมาเลเซีย โดยมี  Yang Berhormat Lim Guan Eng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของมาเลเซียร่วมยินดี

Jack Ma กล่าวในงานเปิดสำนักงานว่า Alibaba ต้องการโฟกัส 3 เรื่องในมาเลเซีย ได้แก่ 1) Digitize พาร์ทเนอร์ในมาเลเซียให้ใช้งานเทคโนโลยีมากขึ้น 2) สนับสนุนธุรกิจ SME ท้องถิ่น และ 3) สนับสนุนคนรุ่นใหม่ของมาเลเซียให้ออกสู่ตลาดโลก

เขาบอกว่าตลอด 30 ปีที่ผ่านมา คนที่ได้ประโยชน์จากการค้าโลกคือธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ถ้าเราสามารถผลักดันให้ธุรกิจ SME จำนวน 60 ล้านรายทั่วโลกให้เติบโตขึ้นได้ ก็จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และนี่คือเป้าหมายของ Alibaba

แผนการของ Alibaba ในมาเลเซียประกอบด้วย

  • พัฒนาระบบลอจิสติกส์ในมาเลเซีย ภายใต้ธุรกิจร่วมทุนระหว่างบริษัทลูก Cainiao และ Malaysia Airports Holding
  • เปิดศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตของ Alibaba ในมาเลเซีย เพื่อให้บริการคลาวด์ของ Alibaba แก่ธุรกิจในมาเลเซีย
  • ฝึกอบรมคนรุ่นใหม่ ทั้งผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐของมาเลเซีย
  • เปิดเซคชั่น Malaysia Pavilion บนหน้าเว็บ Alibaba.com เพื่อโปรโมทสินค้ามาเลเซียสู่ตลาดโลก
  • สร้างแพลตฟอร์มช่วยส่งออกสินค้าจากมาเลเซียไปนอกประเทศ โดยช่วยลดขั้นตอนด้านภาษีศุลกากร และเอกสารต่างๆ
  • จัดงาน March Expo เพื่อเชื่อมผู้ค้าส่งมาเลเซียกับตลาดโลก
  • จัดสัมมนา Access to China Consumers เพื่อให้ผู้ขายสินค้าชาวมาเลเซีย เข้าใจตลาดจีน
  • จัดงานโปรโมทสินค้ามาเลเซีย Malaysia Week ในเดือนกรกฎาคม 2018 เพื่อให้คนจีนรู้จักแบรนด์มาเลเซียมากขึ้น

ข้อมูลจาก Alizila

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา