เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ ส่งมอบความสุขผ่านโครงการ “J&T ปันน้ำใจ เพื่อคนไทย”

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ หนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนทั่วประเทศไทย ได้แบ่งปันความสุขให้แก่น้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น พร้อมทั้งส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ ผ่านสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก และพื้นที่ในจังหวัดระยอง ผ่านเทศบาลตำบลเมืองแกลง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อลำเลียงสิ่งของบริจาคนำไปให้กับผู้ประสบอุทกภัยต่อไป ผ่านโครงการ “J&T ปันน้ำใจ เพื่อคนไทย” โดยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครั้งนี้ ในวันที่ 9 กันยายน และวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา

J&T

J&T

เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและการเว้นระยะห่างทางสังคมส่งผลให้การบริจาคเพื่อช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆ ต้องหยุดชะงัก หนึ่งในองค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว คือมูลนิธิบ้านนกขมิ้นซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อมอบการอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน และเด็กด้อยโอกาส อีกทั้งยังให้โอกาสด้านการศึกษา รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น ดนตรี กีฬา เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต อีกทั้งเหตุการณ์อุทกภัยอย่างหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนประสบเหตุขาดแคลนสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน ทาง เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ตระหนักถึงความสำคัญในการแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อน จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาและช่วยเหลือสังคมต่อไป

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา