ผลกระทบจากโควิด มหาวิทยาลัยดัง Ivy League ผ่อนปรนการยื่นผลคะแนนสอบ SAT ไม่ต้องมีก็ได้

มหาวิทยาลัยในเครือ Ivy League ทั้ง 8 แห่ง ผ่อนปรนเรื่องการยื่นผลคะแนนสอบ SAT เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในปี 2020-2021 เพราะสถานการณ์โควิดทำให้การจัดสอบยากลำบากขึ้น

College
นักศึกษามหาวิทยาลัยจบการศึกษา Photo: Shutterstock

ผ่อนปรนการสอบมาตรฐาน พิจารณาเรื่องอื่นร่วมแทน

ปกติแล้วใครที่จะเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังจำเป็นจะต้องสอบ SAT ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาใช้คัดเลือกผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อมากว่า 2 ล้านคน

แต่เพื่อช่วยลดความกังวลให้กับผู้สมัครในสถานการณ์ไม่ปกติอย่างช่วงโควิด ซึ่งส่งผลให้การจัดสอบเป็นเรื่องยากขึ้น มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งในเครือ Ivy League ได้แก่ มหาวิทยาลัย Harvard มหาวิทยาลัย Princeton มหาวิทยาลัย Brown มหาวิทยาลัย Columbia มหาวิทยาลัย Cornell มหาวิทยาลัย Pennsylvania มหาวิทยาลัย Yale และวิทยาลัย Dartmouth ออกนโยบายผ่อนปรนเรื่องการยื่นผลคะแนนสอบ SAT สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในปี 2020-2021

ทั้งนี้ ถ้ามีผู้ประสงค์ยื่นคะแนนสอบ SAT ทางมหาวิทยาลัยก็จะประเมินให้ตามปกติ แต่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถยื่นคะแนนสอบ SAT ได้ ทางมหาวิทยาลัยจะผ่อนปรนเงื่อนไขการรับสมัคร โดยพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ความสำเร็จทางวิชาการ การอ้างอิงจากอาจารย์ที่ปรึกษา จดหมายแนะนำ เชาวน์ปัญญา ความอยากเรียนรู้ และสิ่งที่ตั้งใจจะทำในอนาคต เป็นต้น 

หลายๆ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามองว่าการไม่คัดเลือกนักศึกษาจากผลคะแนนสอบ SAT ก็มีแง่มุมที่ดี เช่น มหาวิทยาลัย Pennsylvania เพราะทางมหาวิทยาลัยทราบดีว่าผลการสอบ SAT ไม่สามารถวัดความสามารถองค์รวมของผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อได้ ทางมหาวิทยาลัยจึงให้ความสนใจในแง่มุมอื่นๆ เพื่อความครอบคลุมด้วย

หนึ่งในตัวอย่างที่ดีคือมหาวิทยาลัย California ซึ่งรับสมัครนักศึกษามากกว่า 280,000 คนต่อปี ได้ใช้โอกาสช่วงโควิดเพื่อวางแผนยกเลิกการคัดเลือกนักศึกษาจากผลคะแนนสอบ SAT อย่างถาวร เพราะก่อนหน้านี้ในสหรัฐอเมริกามีประเด็นถกเถียงเรื่องความเท่าเทียมของการเข้าสอบ SAT เพราะนักเรียนหลายๆ คนก็มีเงินไม่เพียงพอที่จะใช้สมัครสอบ เป็นต้น 

ที่มา: CNBC 1, 2

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

Freelance Writer ที่ Brand Inside สนใจเรื่องแบรนด์ การตลาด เทคนิคการทำงาน และการบริหารองค์กร ชอบงานสัมภาษณ์เป็นพิเศษ : )