อนาคตภาคเกษตร อาเซียนคุยบริษัทเทคอิสราเอล หวังพึ่งนวัตกรรม เร่งผลผลิต

บริษัทเทคโนโลยีการเกษตรของอิสราเอลกำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจในอาเซียน เนื่องจากปัจจุบันประเทศในภูมิภาคนี้ เช่น ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กำลังให้ความสนใจนวัตกรรมจากทางฝั่งตะวันออกกลางในการหาช่องทางเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอาหาร

asean agritech israel

เช่น ในเวียดนามได้มีความพยายามลงนามในข้อตกลงด้านแรงงานให้สำเร็จภายในปีนี้ ภายใต้ข้อตกลงนี้ แรงงานเวียดนามจะถูกส่งไปยังอิสราเอลเพื่อเก็บประสบการณ์ในภาคการเกษตรของอิสราเอลกลับมายังบ้านเกิด

ความร่วมมือไทย-อิสราเอล

อิสราเอลขยายความร่วมมือกับไทยด้วยการติดตั้งเรือนกระจกสำหรับปลูกพืชให้เมื่อปี 2018 ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นแบบจำลองให้กับชาวนาในพื้นที่ ตามมาด้วยแห่งที่สองเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา 

โครงการนี้เป็นการติดตั้งระบบน้ำที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากอิสราเอลคอยให้คำแนะนำแก่เกษตรกรไทยในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

บทบาททางด้านเกษตรกรรมของอิสราเอล

อิสราเอลมีบริษัทเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอาหารกว่า 6,000 บริษัท 

รายงานจาก Tony Blair Institute for Global Change ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงกำไร บอกว่าแม้ว่าสองในสามของพื้นที่ในประเทศเป็นพื้นที่แห้งแล้งและคุณภาพดินแย่ แต่อิสราเอลกลับเป็นผู้นำโลกในด้านเกษตรกรรมและการจัดการระบบน้ำ

สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประสบปัญหาด้านความมั่งคงทางอาหารมาตลอด และยิ่งเป็นประเด็นเดือดร้อนมากขึ้นจากผลของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และกรณีวงจรการผลิตถูกกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ความสามารถทางการเกษตรของอิสราเอลจึงเป็นที่สนใจของประเทศในภูมิภาคนี้ที่กำลังมองหาการพัฒนาทางด้านการเกษตร

ปัจจุบันนวัตกรรมทางการเกษตรจากอิสราเอลเข้ามามีส่วนในเกษตรกรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางโครงการความร่วมมือทวิภาคี

ที่มา: Nikkei Asia

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา