ทำความรู้จัก IP IDE Center แหล่งข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดธุรกิจ

เมื่อพูดถึงทรัพย์สินทางปัญญา หลายคนอาจคุ้นเคยกับคำว่า “ลิขสิทธิ์” และคิดไปว่า ทรัพย์สินทางปัญญา คือ ลิขสิทธิ์ แต่จริงๆ แล้ว ทรัพย์สินทางปัญญา มีมากกว่านั้น เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิของวงจรรวม ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งในแต่ละประเภทก็ให้ความคุ้มครองที่ต่างกันไป 

คำถามคือ ผลงานที่เราสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา จะได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไร และเมื่อได้รับความคุ้มครองแล้วจะสร้างประโยชน์ให้กับเราต่ออย่างไร IP IDE Center มีคำตอบ

บทความนี้จะพาไปทำความรู้จัก ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ซึ่งเหมาะกับผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักวิจัย หรือผู้ที่ต้องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดธุรกิจ

 แหล่งรวบรวมข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคนไทย

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property Innovation Driven Enterprise Center หรือ IP IDE Center) จัดตั้งขึ้นโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจนวัตกรรม มุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการนำข้อมูล และองค์ความรู้ไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจและการค้าของไทย

ที่นี่โดยหลักแล้วมีหน้าที่ให้คำปรึกษาประชาชนในด้านทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์ ซึ่งทุกบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดังนั้น เมื่อคุณมีไอเดียหรือพร้อมที่จะผลิตผลงานหรือมีผลงานอยู่แล้ว ก็สามารถเข้ามาปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อวางแผนบริหารจัดการผลงานให้ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสม หรือหากต้องการพัฒนาต่อยอดผลงาน ก็สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรได้ที่นี่

ยกระดับนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการด้วยทรัพย์สินทางปัญญากับบริการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

  1. Techno Lab หน่วยงานให้บริการและคำแนะนำในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อหาแนวโน้มและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  2. Idea Lab หน่วยงานให้คำปรึกษาเป็นพี่เลี้ยง เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจนวัตกรรม รวมถึงการบ่มเพาะตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ SMEs สามารถนำเทคโนโลยีนวัตกรรม มาผลิตเป็นชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) และพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาด
  3. Value Lab หน่วยงานให้คำปรึกษาแนะนำการปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม โดยให้ความรู้เรื่องการเข้าสู่ระบบ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า และบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และการสร้างภาพลักษณ์สินค้า
  4. Inter Lab หน่วยงานให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเข้มแข็ง โดยการเข้าสู่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล

สรุป

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม IP IDE Center แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักวิจัย หรือบุคลลผู้สนใจทั่วไป มีความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องและสามารถเข้าสู่ระบบการคุ้มครองอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ สามารถนำองค์ความรู้จากทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดระดับประเทศและระหว่างประเทศได้

อย่างไรก็ตาม ที่ศูนย์แห่งนี้นอกจากจะให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ยังมีบริการโปรแกรมสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร โดยโปรแกรมสืบค้นสิทธิบัตรเป็นการรวบรวมข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสากลทั่วโลกเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรได้จากฐานเดียว เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากสิทธิบัตร ไปวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดได้

สำหรับในเรื่องการเดินทางมาขอคำปรึกษาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สามารถเดินทางได้สะดวก เพราะมีรถสาธารณะผ่าน ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง มีท่าเรือที่กระทรวงพาณิชย์ด้วย และแน่นอนการเข้าไปขอคำปรึกษาทั้งหมดที่ว่ามานั้น ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญชวนคนไทยไปใช้บริการกัน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา