นักลงทุนทั้งหลายฟังทางนี้ นี่คือ 5 กองทุนหุ้นเล็กที่น่าสนใจ

investment1

การลงทุนในหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปี ให้ผลตอบแทน (SET TRI) ไปแล้วกว่า 20.21% ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ทำให้หลาย ๆ ท่านคงนึกเสียดายว่า รู้งี้ เมื่อต้นปีเน้นลงทุนในหุ้นไทยมาก ๆ ก็ดี อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าทุกกองทุนหุ้นที่มีอยู่จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ชนะดัชนี SET TRI (ต้องขอขอบคุณ FIN App ที่ทำให้งานนี้ง่ายขึ้นมาก)

SET TRI ต่างจาก SET index อย่างไร

ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ SET TRI เป็นชุดเดียวกับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ SET index ที่รวมเงินปันผลเข้ามาซึ่งถือว่าเป็นผลตอบแทนรวมและสามารถใช้เป็นตัวเปรียบเทียบกับกองทุนต่าง ๆ ที่ไม่ปันผลได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.set.or.th/th/regulations/supervision/files/Disclosure_Focus/DisclosureFocusVol1_2006.pdf

money1

กองทุนที่สร้างผลตอบแทนได้มากกว่า SET TRI

เนื่องจากดัชนี SET TRI คำนวณมาด้วยข้อมูลเดียวกับ SET index ดังนั้น ในการค้นหากองทุนที่น่าสนใจครั้งนี้จึงทำการตัดกองทุนที่เป็น ETF และ กองทุนเลียนแบบดัชนีออกไปก่อน เพื่อให้เหลือเฉพาะกองทุนที่ลงทุนในหุ้นแบบ active fund ที่น่าสนใจ 5 อันดับแรก ได้แก่

 1. KTMSEQ กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap สร้างผลตอบแทนได้ 29.32%
 2. T-SM Cap กองทุนเปิดธนชาติ Small Medium Cap สร้างผลตอบแทนได้ 23.60%
 3. SCBMSE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/small Cap สร้างผลตอบแทนได้ 23.26%
 4. UTSME กองทุนเปิดยูไนเต็ดไทยสมอล์แอนด์มิดแคปอิควิตี้ฟันด์ สร้างผลตอบแทนได้ 22.15%
 5. SCBDA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ สร้างผลตอบแทนได้ 21.87%

business-money-pink-coins

สังเกตได้ว่ากองทุนที่สร้างผลตอบแทนได้อย่างน่าสนใจทั้ง 5 กองทุนนั้นเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กเป็นหลักอย่างไรก็ตามเราควรศึกษาถึงนโยบายการลงทุนรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องจากหนังสือชี้ชวนประกอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

อย่างไรก็ตามด้วยฟังก์ชั่นที่มีอยู่ใน FIN App ช่วยให้เราสามารถดูข้อมูลคร่าวๆของแต่ละกองทุนได้อย่างง่ายดายและในวันนี้ขอยกตัวอย่างการใช้งานอย่างง่ายเพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

เปรียบเทียบข้อมูลกองทุนง่ายๆด้วยฟังก์ชั่นสุดล้ำใน FIN App

nat1

ผู้ใช้งานสามารถเลือกกองทุนที่สนใจเพื่อบันทึกข้อมูลลงใน Watch List จากนั้นให้เลือก Function Analytics เพื่อเข้าไปดูข้อมูลเปรียบเทียบของกองทุนที่เราเลือกโดยเราสามารถเทียบอัตราผลตอบแทน ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเมื่อลองเอารายการกองทุนที่น่าสนใจทั้ง 5 กองทุนบันทึกเข้าไปก็จะได้ผลตามรูปที่แสดง

nat2

รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นต่าง ๆ ในการพิจารณาเบื้องต้น เช่น ขนาดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ นโยบายการจ่ายปันผล ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทั้งค่าธรรมเนียมการซื้อ ขาย สลับกองทุน และอื่น ๆ

สรุปสาระสำคัญหลักๆจากข้อมูลพื้นฐานได้ว่า

 1. ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
 2. มีค่าธรรมเนียมในการซื้อ(Buy Fee) 0.5-1%
 3. ในบางกองทุนมีค่าธรรมเนียมในการขาย(Sell Fee)
 4. ในกรณีเปลี่ยนจากกองทุนอื่นก็มีค่าธรรมเนียมเช่นกัน(Switch in/out Fee)
 5. ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ(Total Expense) 1.5-2.5%
 6. เริ่มต้นซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ(Initial Purchase) 1,000-10,000 บาท
 7. ซื้อเพิ่มเติมครั้งถัดไป (Additional Purchase) 1,000-5,000 บาท

nat3

กองทุนลงทุนหลัก ๆ ในหลักทรัพย์อะไร สินทรัพย์ประเภทไหน

หากต้องการทราบว่า กองทุนมีการลงทุนอยู่ในหุ้นอะไร และคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของกองทุน ก็สามารถเลือกเข้าไปดูรายชื่อหุ้นที่กองทุนมีการลงทุนมากที่สุด 10 อันดับแรกได้ทันที (Top 10 Assets Holding)

ถือได้ว่า FIN App ให้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเลือกและพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมได้อย่างครบถ้วนนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานอื่นๆที่น่าสนใจอีกมาก หากท่านใดต้องการศึกษาเพิ่มเติมสามารถเข้าชมการสาธิตวิธีการใช้งานได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=VI0yofmw5d0&feature=youtu.be

สุดท้ายในการเลือกลงทุนในกองทุนรวม นอกจากพิจารณาในเรื่องผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม สินทรัพย์ลงทุน แล้วผู้ลงทุน ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการลงทุน ความสามารถในการรับความเสี่ยง ประกอบด้วยทุกครั้ง และสิ่งที่ลืมไม่ได้ก่อนเลือกลงทุนในกองทุนรวม คือ ควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนประกอบทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดถึงวัตถุประสงค์และความเสี่ยงของแต่ละกองทุน ที่เรากำลังคิดที่จะเลือกลงทุน ขอให้ทุกท่านมีความสุขและโชคดีในการลงทุนนะครับ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

ณัฐ เลิศมงคล ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินของแต่ละบุคคล ภารกิจของ ณัฐ ใน BrandInside.asia คือ การนำทุกท่านเข้าสู่โลกของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยการให้ความรู้พร้อมกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ในตลาด ให้ท่านได้เห็นถึงข้อดี โอกาส ความเสี่ยง เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้ประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสม